Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Історичний факультет

 

Освітня програма «Історія України та культурна антропологія

(з поглибленим вивченням іноземної мови)»

 

Освітній рівень «БАКАЛАВР»

(денна форма навчання, 4 роки)

 

Програма

 

Історія України - це більше ніж наука. Вона є частиною національного світогляду, складовою загальної культури як суспільства, так і людини. Історію треба знати і вивчати, щоб творити сучасне й майбутнє, враховуючи досвід і не повторюючи помилок попередників. Ґрунтовне вивчення вітчизняної історії має визначальне значення для формування національної свідомості українського народу. Навчання за освітньою програмою «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземної мови)» спеціальності 032 «Історія та археологія» передбачає комплексну підготовку фахівців з вітчизняної історії, української та зарубіжної етнології, етноісторії.

 

МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ фахівців приділяється особлива увага. Студенти мають можливість ґрунтовно освоїти англійську, німецьку чи польську мову (за вибором). З цією метою протягом чотирьох років навчання вони поглиблено вивчатимуть такі обов‘язкові предмети: Іноземна мова: нормативний курс; Іноземна мова: базовий курс; Мова фаху; Практика перекладу з мови фаху.

 

Володіючи відповідною мовною та фаховою підготовкою студент отримує великі можливості для застосування своїх знань. Щодо можливостей ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, то, закінчивши навчання на історичному факультеті за освітньою програмою «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземної мови)», бакалавр історії та археології може працювати в народознавчих, архівних, пам’яткоохоронних та музейних установах, в туристичній, науковій, освітянській, організаційно- управлінській сферах, в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Крім понад 40 обов‘язкових навчальних дисциплін, які вивчають усі студенти даної освітньої програми, фаховий рівень знань поглиблюється навчанням за спеціалізаціями.

 

Студент вільно обирає одну з трьох спеціалізацій:

«Давня, середньовічна та нова історія України»:

Етнокультурна історія України-Руси в І тис. н.е.; Джерелознавство історії України; Феодальне місто України-Руси IX - XIII ст.; Українська палеографія; Суспільно-політичний рух в Україні на початку XX ст.; Історія українського козацтва; Український національний рух у XIX ст.; Православна церква в Україні (XIX - початок XX ст.); Історіографія історії України від найдавніших часів до початку XX ст.; Історія торгівлі та грошового обігу в Україні (до початку XX ст.); Історія церкви та релігійної думки в Україні та ін.

 

«Етнічна історія та етнокультура»:

Вступ до спеціальності етнологія; Календарна обрядовість українців; Етнографія народів Північної Європи; Історія української етнології до кінця XIX ст.; Культура господарювання українців; Етнокультура міст і містечок; Світоглядні уявлення народів світу; Світоглядні уявлення українців; Ментальність і національний характер етнічних спільнот; Народне мистецтво українців; Вплив європейської культури на українське мистецтво та ін.

 

«Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава»:

Українська революція 1917-1921 рр.: політика, військо, війни; Історія українського мистецтва XX - XXI ст.; Повсякденне життя населення в УСРР 1920-1930-ті рр.; Політичні репресії в Україні 1920-1930-ті рр.; Культурний простір постмодерної України; Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни; Спецслужби в новітній історії України; Україна в європейських інтеграційних процесах; Сучасне українське суспільство: ідентичності, ментальності, цінності; Релігійно-церковне життя України (кін. XX - початок XXI ст.) та ін.

 

КОНТАКТИ:

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська 60, історичний факультет,

тел. (044) 234-09-71,

кафедра етнології та краєзнавства (044) 239-33-18

 http://ethnic-studies.knu.ua.

 

Сайт історичного факультету, рубрика «АБІТУРІЄНТАМ»:

http://www.history.univ.kiev.ua/

 

Електронна пошта: vstup.hist.knu@gmail.com