Міжнародна науково-практична конференція Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти Київ, 27.03.2014