04.02.2019
Конференція "Історико-культурний туризм: український та світовий досвід"

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

 

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

Запрошуємо 5 квітня 2019 року взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції:

«ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД»

 

Тематичні напрями:

− Концептуальні питання історичного туризмознавства.

− Історія розвитку історико-культурного туризму та екскурсійної справи в Україні та світі.

− Державна політика України з розвитку туризму: історико-культурна складова.

− Історико-культурний туризм як чинник сталого розвитку регіонів України.

− Туристичне краєзнавство і розвиток історико-культурного потенціалу місцевих громад.

− Етнотуризм: український та світовий досвід.

− Військово-історичний туризм та його вплив на формування загальнонаціонального культурного простору та національної свідомості.

− Релігійний (паломницький туризм): історична складова.

− Історико-культурна спадщина Києва та її використання в екскурсійно-туристичній справі.

− Наукові установи, музеї, архіви, бібліотеки, громадські організації в сучасному туристичному просторі України.

− Досвід зарубіжних країн з розвитку історико-культурного туризму.

 

Заяви на участь у конференції із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактні дані) та матеріали просимо надсилати до 25 березня 2019 року на адресу: knush_ethnology@ukr.net

За результатами роботи конференції заплановано опублікувати науковий збірник. Обсяг матеріалів до 5 сторінок у форматі doc. (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Посилання на джерела подаються після тексту згідно правил бібліографічного опису. Індекси посилань у тексті у квадратних дужках, напр.: [15, с. 32].

Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на джерела тощо. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

Робочі мови: українська, англійська, польська, російська.

Організаційний внесок - 200 грн. - вноситься під час реєстрації (для членів Київської міської організації НСКУ - 100 грн.).

 

Конференція відбудеться за адресою:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

історичний факультет.

 

Координатори ‑ доц. Наталія Терес, доц. Олександр Гончаров.

Контактні особи ‑ Оксана Ставнюк, Ольга Лагунова, кафедра етнології та краєзнавства, ауд. 352.

Телефон для довідок: +38 (044) 239-33-18.