UA / EN

Ігнатенко Ірина Василівна

Кандидат історичних наук, доцент

Наукові інтереси охоплюють традиційну та духовну культуру українців, насамперед народу медицину, родинну обрядовість, народну релегійність. Окремий науковий інтерес становлять лосідження людської тілесності та сексуальності у традиційній культурі українців.

    Народилася 26 травня 1980 року в м. Києві. У Київському університеті безперервно з 1997 р.: студентка (1997-2002 рр.), аспірантка (2002-2005 рр.), ассистент (2005-2011 рр.), доцент (з 2011-до нині)  історичного факультету.

    Кандидат історичних наук. Тема дисертації (захищена під дівочим прізвищем Колодюк):  “Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)” (2005 р.). 

    Членкиня Української Асоціації дослідників жіночої історії, української Асоціації усної історії та національної Спілки краєзнавців України. Відзначена Спілкою диплом-подякою за вагомий науковий вклад у вивчення регіональної культури України.

    Учаниця міжнародних проектів та здобувачка грантів. Приймала участь в американському проекті в статусі експертної консультантки в ділянці народної медицини (2010). Отримала Гранти від Інститу славістики Польської Академії Наук (2016), Інституту європейської памяті та солідарності (2015), Фонду імені Гайнріха Бьолля (2014).

    З 2003 учасниця багаточисельнихісторико-етнографічної експедиціїй. Серед них організованої Держаним науковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (2003-2006; 20011 рр. ); Центром народної культури «Музей Івана Гончара» (2014 р.)Керівниця етнографічних експедицій студентів історичного факультету до сіл Канівського р-ну Черкаської обл., (2007) та  сіл Бахчисарайсього р-ну АР Крим (2012 р) та ін.

 

    Ігнатенко І. В. розробила та викладає спецкурси для студентів історичного факультету: «Вступ до спеціальності етнологія», «Традиційна обрядово-магічна культура українців», «Народна релігійність», «Методи та методологія в сучасній етнологічній науці», «Повсякдення та міфологія сучасності», «Народна культура українців: традиції та сучасність»

    Займається активною громадською, просвітницькою та популяризаторською діяльністю. Співорганізаторка фестивалів «Мистецьке коло» та «Історичне коло: історики та видавці – разом!». Учасниця багатьох теле- та радіоефірів, фестивалів, форумів та інших заходів, присвячених висвітленням традицій українців.

    Ігнатенко І. В. є авторкою близько 100 наукових, науково-популярних, навчально- методичних праць, публікацій з актуальних проблем української етнології.

 

Монографії

1. Жіноче тіло у традиційній культурі українців. – Київ: «Дуліби», 2013. – 228 с.  (ISBN 978-966-8910-63-0)

2. - 2-е вид. – Київ: «Дуліби», 2013. – 224 с.

3. - 3-тє вид. доп. і перероб. – Київ: «Інтелектуальна книга», 2014. –264 с.: іл. (Серія: «Етнологія для дорослих»)

4. - 4-те вид.  Харків: КСД, 2016. – 224 с.

5. Чоловіче тіло у традиційній культурі українців:науково-популярне видання.  . - Харків: КСД, 2016. – 224 с.

6. Етнологія для народу: звичаї, обряди, вірування, свята українців: науково-популярне видання. – Харків: КСД, 2016.- 320 с.

7. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах). – Кам’янець - Подільський: «Медобори-2006». – 2013. – 336 с. (ISBN 978-617-681-010-0)

8. – 2-е вид.Київ: «Інтелектуальна книга», 2015. – 336  с.: іл.

    55. Народна медицина у традиційній культурі Центрального Полісся (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 152 с. (під дівочим прізвищем Колодюк)

    За висновком експертної комісії Всеукраїнського рейтингу «Книга року» монографія «Жіноче тіло у традиційній культурі українців» увійшла до ТОП-списку 10 найкращих книг 2013 року в номінації «Візитівка: Етнологія. Етнографія. Фольклор. Соціолінгвістика» // «Україна молода»: щоденна інформаційно-політична газета. - № 002 від 09 січня 2014 року. Інтернет-портал видання: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2394/164/85162/

    Монографія «Народна медицина українців Середнього Полісся…» увійшла до Лідерів  в номінації «Візитівка: Етнологія. Етнографія. Фольклор. Соціолінгвістика»(2014 р) // «Україна молода»: щоденна інформаційно-політична газета. - № 127 від 02.09 2014 року. Інтернет-портал видання: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2519/164/89153/

 

Навчальні посібники

 

9. Життєвий цикл людини у обрядах та віруваннях українців: навч. посіб. для вищ. на: навч. заклад. – К.: Інтелектуальна книга, 2015. – 136. с.: іл.

10. Народні знання // Українська етнологія: навч. посібник / За ред. проф. В. Борисенко. – К.: «Либідь», 2007. – С. 385-393.

 

Навчально-методичні комплекси та рекомендації до лекцій

 

11. Вступ до спеціальності етнологія: методика польових етнографічних досліджень: навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету (спеціальність –  етнологія). – К.: Логос, 2012. – 36 с.

12. Традиційна обрядова культура українців: навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету (спеціальність –  етнологія). – К.: Логос, 2012. – 32 с.

13. Методичні рекомендації студентам історичного факультету під час проходження етнографічної практики. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 76 с. /співавтори: Борисенко М.В., Громова Н.О., Капелюшний В. П., Кузіна Н.В.

14. Народне православ’я у традиційній культурі українців (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): навчальний комплекс й методичні рекомендації до лекції для студентів історичного факультету (спеціальність –  етнологія). – К.: Логос, 2012. – 60 с.

 1. Чоловіче тіло як вмістилище для духа-коханця («перелесника») // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія історична. – Вип 52. – К., 2016. – С. 140-149.
 2. Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців // Народознавчі зошити. –  № 1 (127). – Львів, 2016 (січень-лютий). – С. 38-42.
 3. Від душі до тіла: історіографічний огляд народознавчих праць середини ХІХ – початку ХХ ст. // Українці й народи Цетрально-Східної Європи: культурна та історична спадщина. Збірник наукових праць на пошану Михайла Тиводара /Упоряд. І. Ліхтей. – Ужгород: Карпати, 2015. – С. 228-239.
 4. Хворе тіло: магічно-лікувальні дії, маніпуляції, вплив на тіло через одяг та інші сакральні практики у традиційній культурі українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – Вип. 1 (124). – К., 2015. – С. 12-15.
 5. Символіка жіночого волосся у традиційних віруваннях та обрядах українців (у співавторстві з О. Грицюк) // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К., 2014. – Вип. № 44. – С. 23-29.
 6. Ідеальна жінка: уявлення про жіночу красу в СРСР в 20-30 рр. ХХ ст. (у співавторстві з О. Оприско) // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К., 2014. – Вип. № 42. – С. 178-183.
 7. . Жіноче тіло у традиційних віруваннях українців // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. круглого столу, 17 жовт. 2013 р., м.Вінниця / ред. кол.: О.А. Коляструк (відп.ред.), Н.В.Жмуд (відп. секретар), Т.Р.Кароєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім.М. Коцюбинського. - Вінниця, 2014. – С. 41-53.
 8.  Повсякдення міщан у спогадах «старого киянина» Володимира Заманського // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практична конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського (Київ, 27 березня 2014) Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К., 2014. – С. 422-427.
 9.  Антропологія жіночого тіла в українській традиційній культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – Вип. 4 (117). – К., 2013. – С. 21-23.
 10.  Дівчина-наречена: дошлюбне інтимне спілкування української молоді // Інтернет-портал журналу «Україна Модерна: міжнародний інтелектуальний часопис»: http://www.uamoderna.com/md/203-203
 11. Українці в канадських преріях. Рецензія на Роберт Богдан Климаш Українська народна культура в канадських преріях. – К., 2013. 322 с. // Українознавство: щоквартальний науково-популярний журнал. - № 2 (47). – К., 2013. с. 170-171.
 12. Придорожні хрести Полісся: функції, семантика та символіка (у співавторстві з О. Нагорнюком) // Народознавчі зошити. –  № 1 (109). – Львів, 2013. – С. 99-104.
 13. Українські вечорниці: дещо про дошлюбне спілкування молоді // Жила: сімейний науково-популярний журнал. – № 5. – К., 2013. – С. 72-79.
 14. Мистецтво українського зіллєваріння на Поліссі // Жила: сімейний науково-популярний журнал. – № 6. – К., 2013. – С. 70-77.
 15. Жіноче тіло у традиційній культурі українців: від розквіту до згасання // Тези сьомих міжнародних наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвський. – К., 2013. – С. 48.
 16. Обрядово-ритуальна символіка полотна (у співавторстві з О. Нагорнюком)  // Публікація для Інтернет-порталу «Центр дослідження та відродження Волині»: http://ukr-textile.livejournal.com/
 17. Вірування про знахарів та чаклунів // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т.  – К. :Дуліби, 2013. – Т. 4: Зрілість: Чоловіки. Чоловіча субкультура. – С. 340-353.
 18. Woman’s body in the Ukrainian tradition // Warsaw East European Conference 2012: Old and new past, present and future of the post-communism world. – Warsaw’s, 2012. – P. 26.
 19. Женское тело как объект социального контроля (на примере украинской традиционной культуры) // Женщины и мужчины в контексте исторических перемен: материалы Пятой международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (4-7 октября 2012 года, Тверь). – Т. 2. – М., 2012. – С. 159-160.
 20. Роль та функції жінок похилого віку в традиційній культурі українців: соціобіологічний підхід // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К., 2012. – Вип. № 38. – С. 37-40.
 21. З дівчини – в жінку: обряд «комори» та символіка дівочої цноти в українському весільному ритуалі // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич] – К. : Дуліби, 2012. – Т. 3: Зрілість: Жіноцтво, жіноча субкультура . – 2012. – С. 192–202.
 22. Жінка та її ненароджені діти: традиційні вірування й уявлення українців про контрацептиви та аборти // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич] – К. : Дуліби, 2012. – Т. 3: Зрілість: Жіноцтво, жіноча субкультура . – 2012. – С. 244–257.
 23. Небажане материнство: традиційні народні вірування та практики, пов’язані з «витравлюванням» плоду // Матеріали до української етнології: щорічник. Збірник наукових праць / Голов. ред. Г. Скрипник. – Вип. 10 (13). – С. 207-211.
 24.  Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини ХІХ – початку ХХ ст.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – Вип. 107. – К., 2011. – С. 16-18.
 25. Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – Вип. 108. – К., 2011. – С. 20-22.
 26.   «Любострасні» хвороби: погляди на етіологію та лікування методами народної медицини  // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К., 2011. – Вип. № 35. – С. 105-110.
 27.  Народна медицина: традиції, трансформації та інновації (за етнографічними матеріалами Житомирського Полісся) // Актуальне народне: Інтерпретації традиційної культури. Матеріали VII Ювілейних Гончарівських читань / Упор. і наук. ред. І. Пошивайло. – К., 2011. – с. 270 – 272.
 28. Лекарственные растения в народной медицине украинцев Полесья (по полевым этнографическим материалам) // Этноботаника: растения в языке и культуре / отв. ред. В. Б. Колосова, А.Б. Ипполитова. СПб.: Изд-во «НАУКА», 2010. – С.  200-213
 29.  Деякі аспекти антропології жіночого тіла в українській традиційній культурі // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич] – К. : Дуліби, 2010. – Т. 2: Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. – 2010. – С. 5–19.

30. Дошлюбне спілкування української молоді // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич] – К. : Дуліби, 2010. – Т. 2: Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. – 2010. – С. 40–55.

31. Християнське вчення та народні уявлення про етіологію та лікування хвороб: мирне співжиття у традиційній культурі українців // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К., 2010. – Вип. № 31.  – С. 79-88.

 32. «Фігури» та оброчні хрести у духовній культурі українців Полісся

(на польових етнографічних матеріалах) // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К., 2009. – Вип. № 30.  – С. 39-44.

33. Народні ембріологічні уявлення українців // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т.  [ наук. ред. М.Гримич] – К. : Дуліби, 2008. – Т. 1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – С. 3–12.

34. Профілактика хвороб та лікування дітей (у співавторстві з А. Забловським) // Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т.  [ наук. ред. М.Гримич] – К. : Дуліби, 2008. – Т. 1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – С. 31–49.

35. Прихованні  магічні  коди у практиці  "вигнання" холери // Записки  історичного факультету одеського національного університету  імені І.І. Мечникова. – Вип.19. –  Одеса, 2008. – С. 24-31.

 36. «Народна релігія» та теорія «двовір’я» у світлі сучасних етнологічних досліджень // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К., 2008. – Вип. № 27.  – С. 39-44.

37. „Народна релігія”: основні аспекти дослідження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – Вип. 93. – К., 2007. – С. 148-151.

 38. Концепція "народного довір"я" крізь призму критичних зауважень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 208-214.

38. Грех и кара божья в традиционных народных представлениях
украинцев (на примере <вытравливания> плода) // VII Конгресс этнографов и антропологов России: докл. и выступления. Саранск, 9-14 июля 2007 г. Редкол.: В.А. Тишков [и др.]. Саранск, 2007. - 512 с. С. 99-100.

39. Концепт зачаття та його відображення в традиційній культурі українців // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К.: Унісерв, 2007. – Вип. № 23. – С. 39-45.

40. Традиційні уявлення українців про Божу кару за гріх „витравлювання плоду” // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К.: Унісерв, 2007. – Вип. № 22. – С. 34-40.

41. Сучасний стан дослідження народної медицини українців Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. – Вип.85-86. – К., 2006. – С. 14-16.

42. Магічне лікування раціонально пояснювальних хвороб на Поліссі (за експедиційними матеріалами) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип.10. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2006. – С. 57-61.

43. Куди веде коріння знахарства? // Київська старовина. –№1. – К., 2006. – С. 46-55.

Міжнародна наукова конференція «Чорнобильська аварія і суспільство: 30  років після катастрофи» (Мінськ, Республіка Білорусь), 15-16 квітня 2016 року. Тема доповіді: «Тілесні/душевні хвороби в народній медицині поліщуків- переселенців з сіл забруднених внаслідок аварії на Чорнобильський АЄС» (на польових етнографічних матеріалах 2003-2011 рр.)

Міжнародна наукова конференція «Генеалогія пам’яті» (Варшава, Польща) 7-8 грудня 2015 року Інститут європейської пам’яті та солідарності (Institute of European Network Remembrance and Solidarity.Warsaw, Poland). Тема доповіді: Пам'ять, як джерело: переваги та ризки етнографічних записів

Міжнародна конференція «Этнопедагогика: история и современность», 17-18 жовтня 2013 року, г. Мозырь Гомельская обл., Республика Беларусь. Тема доповіді: «Етнопедагогіка українців».

Міжнародна наукова конференція «Историческое наследие Белоруси: выявление, сохранение и изучение (к 90-летию Государственной архивной службы Республики Белорусь; 85-летию Национального архива Республики Белорусь; 20-ти летию кафедры источниковедения БГУ», 17-18 травня 2012 р., м. Мінськ (Республіка Білорусь), Білоруський державний університет, історичний факультет. Тема доповіді: «Архивные документы в исследованиях по этнологии (на примере духовной культуры украинцев».

Міжнародна наукова конференція «Old and new past, present and future of the post-communism world»/Старе й нове, сьогодення та майбутне в пост-комуністичному світі», 15-18 липень 2012 р., м. Варшава (Польща). Тема доповіді: «Woman’s body in the Ukrainian tradition»/ «Жіноче тіло в українській традиційній культурі».

 Міжнародна наукова конференція «Женщины и мужчины в контексте исторических перемен: материалы Пятой международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (4-7 октября 2012 года, г. Тверь, Российская Федирация,). Тема доповіді: «Женское тело как объект социального контроля (на примере украинской традиционной культуры)».

Міжнародна науковаконференция «Мифология и повседневность» (23-25 апреля 2007 г., Институт  русской литературы (Пушкинский  Дом) РАН, Санкт-Петербург, Россия). Тема доповіді: «Народна релігійність українців».

VI Конгресс етнографів та антопологів России. Санкт-Петербург, червень 2006 р.. Тема доповіді: Народная медицина в традиционной культуре украинцев Полесья (конец ХХ – начало ХХІ столетия).