Борисенко Мирослав Володимирович

Доктор історичних наук, професор

Кандидатська дисертація «Літературні організації в суспільно-політичному житті України в 1920-1932 рр.» (1999р.).

 

Докторська дисертація «Житло та побут міського населення в умовах трансформації урбаністичного середовища України в 20-30-х роках ХХ ст.».

 

Досліджує феномен тоталітарної культури в 20-30-х роках ХХ ст., встановлення цензури в культурному житті України. Займається історією повсякдення. Вперше у вітчизняній історіографії дослідив побут мешканців комунальних квартир в 20-30-х роках ХХ ст. Вивчає також історію архітектури в радянський період, розвиток містобудування, комунального господарства тощо.

Народився 22.02.1974 в м. Києві. В 1996 р. закінчив історичний факультет Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. В 1996-1999 рр. навчався у аспірантурі Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, а в 2006-2009 рр. в докторантурі. З 1999 р. по 2006 р. працював на посаді асистента, доцента в Київському Національному Економічному Університеті імені Вадима Гетьмана. 

 

З 2009 р. працює на посаді доцента кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Читає нормативний курс «українська етнологія». Розробив та впровадив нові спецкурси для магістрів, що навчаються за спеціальністю етнологія: «Культура та побут міського населення в ХХ ст.», «Повсякдення та міфологія сучасності» та інші. Має 50 опублікованих праць. Коло наукових інтересів охоплює історію України першої половини ХХ ст. 

 1. Уніфікація літературного життя в Україні в 1920-1932 рр. – К., 2001.
 2. Діяльність державно-політичних структур в умовах переходу до ринкової економіки. – К., 2005. (у співавторстві).
 3. Житло і побут міського населення України в 20-30-х рр. ХХ ст. Монографія.– К., 2009.
 4. Штрихи до соціальної історії // Пам’ять століть. – 2006.  №2.
 5. Архітектурний ландшафт міст радянської України (1920-1939 рр.) // Етнічна історія народів Європи. – 2010. – №30. 
 6. Історико-антропологічні підходи до вивчення міста. Рецензія на монографію Овсіюк Оксани «Життя після окупації: побут киян 1943–1945 рр.» – К., Дуліби, 2017. – 176 с. //Етнічна історія народів Європи: Етнічна історія народів Європи. Вип. 54 С.185–187.
 7. Борисенко Мирослав Володимирович. Термін "радянськість" у сучасних наративах та історико-антропологічних студіях // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візїі та смисли"): збірник матеріалів Всеукраїнського науково-теоретичного семінару 2019.  С. 11-21. 
 8. Борисенко Мирослав Володимирович. [Рецензія]. Флорида Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними / пер. з англ. І. Бондаренко. Київ : Наш формат, 2019. 320 с. // Народна творчість і етнологія. № 6.  2019.  С. 101-106. 
 9. Борисенко Мирослав Володимирович. Рух за права корінних народів: світовий досвід та український контекст // Народна творчість та етнологія.  № 1. 2019.  С.50-62.
 10. Борисенко Мирослав Володимирович. Нове дослідження народної релігійності українців. Рецензія на монографію Володимира Дяківа «Народно-релігійний рух в етнокультурі українців (20 - 30-ті роки ХХ століття). Київ, Наукова думка, 2019». // Етнічна історія народів. - Вип 63.Європи. - 2021. - С. 156 - 159.
 11. Борисенко Мирослав Володимирович. Формування образу українського військовослужбовця в контексті україно-російського збройного конфлікту. Від віктимності до героїзації // Гілея. Науковий збірник. - Вип. 159. - Ч. 2020. - С.7 - 14. (0,6 друк. Акр).
 12. Борисенко Мирослав Володимирович. Час і простір у міській культурі в контексті теорії модернізації. Спроба порівняльного аналізу») // Часопис української історії. - Вип. 43. - 2021. - С. 47 - 55.
 13. Борисенко Мирослав Володимирович. Моделі споживчої поведінки киян і модернізація міського способу життя в УРСР 1955–1965 рр. // Український історичний журнал. 2021. № 5. С. 131-142.
 14. Борисенко Мирослав Володимирович. Свята літнього циклу в повсякденному житті городян 1950-1970-х років // Матеріали науково-практичної конференції. Традиційна культура в умовах глобалізації. Свята і святкування. 25-25 червня 2021. - 355 с. Харків, Друкарня Мадрид, 2021. С. 40-45.
 15. Борисенко В, Борисенко М. Нематеріальна куьтурна спадщина українців (регіональний аналіз прояву) // Український географічний журнал, 2022, №2, с.73-81
 16. Borysenko M. Mass urban festivals in Ukraine (1950s to 1980s). Rituals,loci and actors. Revista de Etnologie şi Culturologie. 2022. Vol. XXXII. P. 99-106.