Громова Наталія Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент

Наукові інтереси – календарна обрядовість українців, традиційний світогляд українців та інших народів світу, етнопсихологія, танатологія.

 

Н.О. Громовою розроблені та викладаються нормативні курси та спецкурси для студентів історичного факультету: «Теоретичні проблеми етнології», «Календарна обрядовість українців», «Світоглядні уявлення українців», «Ментальність та національний характер етнічних спільнот», «Світоглядні уявлення народів світу», «Українська міфологія» та ін.

Народилась 30 березня 1980 р. в м. Києві. У 1997 році із золотою медаллю закінчила Київський жіночий ліцей. У 1997-2002 рр. навчалась на історичному факультеті Київського національного факультету імені Тараса Шевченка, який закінчила із відзнакою. З 2002 року працює на кафедрі етнології та краєзнавства.  У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини (кінець ХХ – початок ХХІ століття)». Кандидат історичних наук (2008), доцент (2014).

Наукові праці:

 1. Традиції та нововведення у вихованні дитини в сучасному італійському суспільстві. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 45. – К., 1999. – С. 47-52.
 2. Поховальна обрядовість кримських татар (за матеріалами етнографічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 67. – К., 2003. – С. 54-60.
 3. Святкування феррагосто в Італії (на прикладі містечка Джемона дель Фріулі) (англ. мовою). // Етнічна історія народів Європи. – Вип.  14. – К., 2003. – С. 116-120.
 4. Різдво у звичаях і обрядах італійців (кінець ХІХ - початок ХХ століття). // Етнічна історія народів Європи. – Вип.  15. – К., 2003. – С. 56-62.
 5. Сучасні різдвяні віншувальні традиції села Тисів Болехівського району Івано-Франківської області. // Етнічна історія народів Європи. – Вип.  18. – К., 2005. – С. 87-93.
 6. Сучасні дівочі святвечірні ворожіння про шлюб на Бойківщині. // Етнічна історія народів Європи. – Вип.  20. – К., 2005. – С. 100-106.
 7. Святий вечір в сучасному бойківському селі (на матеріалі села Орявчик Сколівського району Львівської області). // Етнічна історія народів Європи. – 2006. – Вип. 21. – С. 89-96.
 8. Сучасні магічні обрядодії на Бойківщині, приурочені до Різдвяного циклу свят. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 82-84. – К., 2006. – С. 19-20.
 9. Різдвяні свята бойків у працях вчених-етнографів ХІХ – на початку ХХ століть. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 87-88. – К., 2006. – С. 71-74.
 10. Живий вертеп як основна форма бойківського різдвяного рядження (кінець ХХ - початок ХХІ століття). // Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 24. – С. 32-37.
 11. Різдвяні колядки у сучасному побутуванні (на прикладі Бойківщини). // Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 25. – С. 150-158.
 12. Водохрещенська обрядовість українців Бойківщини на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 103. – К., 2010. – С. 7-10.
 13. Радянська історіографія календарної обрядовості українців. // Етнічна історія народів Європи. – 2010. – Вип. 32. – С. 133-141.
 14. Обряд колядування на Бойківщині на початку ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи. – 2011. – Вип. 35. – С. 108-115.
 15. Роль жінки в українській календарній обрядовості. // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / За ред. М. В. Гримич. – Т. 3. Зрілість: Жіноцтво, жіноча субкультура. – К.: Дуліби, 2012.  – С. 126-160.
 16. Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими. // Етнічна історія народів Європи. – 2012. – Вип. 38. – С. 45-48. (у співавторстві з Краснянською Наталією)
 17. Трансформації обрядовості Зелених свят на Вінниччині (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст). // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць.  – 2013. – Випуск 70. – С. 79-82. (у співавторстві з Краснянською Наталією)
 18. Рольові функції чоловіків у календарній обрядовості. // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / За ред. М. В. Гримич. – Т. 4. Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. – К.: Дуліби, 2013.  – С. 386-417.
 19. Любовна магія в контексті календарної обрядовості бойків. // Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 квітня 2014). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. – С. 69-73.
 20. До проблеми походження етніконіма «бойки». // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності державами та міжнародними міждержавними організаціями: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 9-10 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2014. – С. 16-23. 
 21. Аграрна магія в традиційній різдвяній обрядовості бойків. // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 травня 2014). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. – С. 85-88.
 22. Специфіка святкування Нового року на Бойківщині на початку ХХІ сторіччя. // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 06-07 червня 2014 р.). – К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2014. – С. 6-11.
 23. Традиційні космогонічні уявлення українців. // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2014. – С. 21-28.
 24. З досвіду моїх польових експедицій. // Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень. / За ред. М.В. Гримич. В 5 т. – Т.1: Вступ до спеціальності. – К.: Дуліби, 2014. – С. 196-217. 
 25. Пісні історичні. Фольклор. Фольклористика. // Історія в термінах і поняттях: Довідник: Навч. посібник. / За загал. ред. Орлової Т.В. – Вижгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.  – С. 490, 662-664.
 26. Календарна обрядовість українців: Навчально-методичний комплекс. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 34 с.
 27. Теоретичні проблеми етнології: Навчально-методичний комплекс. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 36 с.
 28. Календарна обрядовість українців у працях Валентини Борисенко. // Науковий збірник з нагоди вшанування 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко. / Упор. М. Гримич, О. Брайченко. – К.: Дуліби, 2015. – С. 51-59.
 29. Гончаров Олександр, Громова Наталія. Міжнародна науково-практична конференція «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура». // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. 52. – С. 117-120.
 30. Громова Наталія, Войтюк Оксана. Місто Київ у традиційному світогляді українських селян // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917–1921 рр. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2017 р.) / Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, І. К. Патриляк, М. В. Борисенко, А. П. Коцур, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К.: «Фоліант», 2017. – – С. 410-416. 
 31. Магічне значення продуктів харчування у різдвяній обрядовості бойків наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століття. // Етнічна історія народів Європи. – 2019. – Вип. 57. – С. 127-132.
 32. Кретович А. О., Громова Н. О. Старообрядницька община міста Києва: основні етапи становлення та регіональна специфіка. // Гілея: науковий вісник.  – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143 (№ 4). Ч. 1. Історичні науки.  –  С. 60-65.
 33. Етнотуризм в Карпатах. // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 5 квітня 2019 р.) / Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, І. К. Патриляк, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К.: «Фоліант», 2019. – С. 177-184.
 34. Українські традиційні уявлення про походження тварин. // Етнічна історія народів Європи. – 2019. – Вип. 58. – С. 38-45. 
 35. Андрущенко Степан, Громова Наталія. Вікна і двері як межові символи хатнього простору. // Етнічна історія народів Європи. – 2020. – Вип. 61. – С. 17-26.
 36. Публіцистична діяльність Валентини Кирилівни Борисенко // Народна творчість та етнологія. – 2020. – №. 4. – С. 113-124.
 37. Світоглядні уявлення українців: Навчально-методичний комплекс. – К.: Логос, 2020. – 34 с.
 38. Алтайці. // https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96
 39. Башкири https://vue.gov.ua/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8
 40. Бойки https://vue.gov.ua/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
 41. Сан (народ) https://vue.gov.ua/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
 42. Календарно-обрядовий рік. // https://honchar.org.ua/blog/kalendarno-obryadovyj-rik-i31
 43. Етнографічні аспекти гірського пішохідного туризму в українських Карпатах. // Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 лютого 2022 р.). / Редкол.: І. Патриляк (голова), М. Маркова, О. Реєнт, В. Капелюшний, І. Ілієв, О. Гончаров, М. Казьмирчук, Р. Конта, А. Коцур, В. Пилипенко, Н. Терес. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. – С. 49-58.
 44. Бєлова Анастасія, Громова Наталія. Уявлення про долю в традиційній культурі українців. // Етнічна історія народів Європи. – 2022. – Вип. 66. – С. 26-33.
 45. Андрущенко Степан, Громова Наталія. Простір поза межами житла та «чужина» в традиційних уявленнях українців. // Етнічна історія народів Європи. – 2022. – Вип. 66. – С. 41-48.