Громова Наталія Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент

Наукові інтереси – календарна обрядовість українців, традиційний світогляд українців та інших народів світу, етнопсихологія, танатологія.

 

Н.О. Громовою розроблені та викладаються нормативні курси та спецкурси для студентів історичного факультету: «Теоретичні проблеми етнології», «Календарна обрядовість українців», «Світоглядні уявлення українців», «Ментальність та національний характер етнічних спільнот», «Світоглядні уявлення народів світу», «Українська міфологія» та ін.

Народилась 30 березня 1980 р. в м. Києві. У 1997 році із золотою медаллю закінчила Київський жіночий ліцей. У 1997-2002 рр. навчалась на історичному факультеті Київського національного факультету імені Тараса Шевченка, який закінчила із відзнакою. З 2002 року працює на кафедрі етнології та краєзнавства.  У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини (кінець ХХ – початок ХХІ століття)». Кандидат історичних наук (2008), доцент (2014).

Наукові праці:

1. Традиції та нововведення у вихованні дитини в сучасному італійському суспільстві. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 45. – К., 1999. – С. 47-52.

2. Поховальна обрядовість кримських татар (за матеріалами етнографічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 67. – К., 2003. – С. 54-60.

3. Святкування феррагосто в Італії (на прикладі містечка Джемона дель Фріулі) (англ. мовою). // Етнічна історія народів Європи. – Вип.  14. – К., 2003. – С. 116-120.

4. Різдво у звичаях і обрядах італійців (кінець ХІХ - початок ХХ століття). // Етнічна історія народів Європи. – Вип.  15. – К., 2003. – С. 56-62.

5. Сучасні різдвяні віншувальні традиції села Тисів Болехівського району Івано-Франківської області. // Етнічна історія народів Європи. – Вип.  18. – К., 2005. – С. 87-93.

6. Сучасні дівочі святвечірні ворожіння про шлюб на Бойківщині. // Етнічна історія народів Європи. – Вип.  20. – К., 2005. – С. 100-106.

7. Святий вечір в сучасному бойківському селі (на матеріалі села Орявчик Сколівського району Львівської області). // Етнічна історія народів Європи. – 2006. – Вип. 21. – С. 89-96.

8. Сучасні магічні обрядодії на Бойківщині, приурочені до Різдвяного циклу свят. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 82-84. – К., 2006. – С. 19-20.

9. Різдвяні свята бойків у працях вчених-етнографів ХІХ – на початку ХХ століть. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 87-88. – К., 2006. – С. 71-74.

10. Живий вертеп як основна форма бойківського різдвяного рядження (кінець ХХ - початок ХХІ століття). // Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 24. – С. 32-37.

11. Різдвяні колядки у сучасному побутуванні (на прикладі Бойківщини). // Етнічна історія народів Європи. – 2008. – Вип. 25. – С. 150-158.

12. Водохрещенська обрядовість українців Бойківщини на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія. Випуск 103. – К., 2010. – С. 7-10.

13. Радянська історіографія календарної обрядовості українців. // Етнічна історія народів Європи. – 2010. – Вип. 32. – С. 133-141.

14. Обряд колядування на Бойківщині на початку ХХІ ст. // Етнічна історія народів Європи. – 2011. – Вип. 35. – С. 108-115.

15. Роль жінки в українській календарній обрядовості. // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / За ред. М. В. Гримич. – Т. 3. Зрілість: Жіноцтво, жіноча субкультура. – К.: Дуліби, 2012.  – С. 126-160.

16. Традиційна рослинна символіка українських свят осені та початку зими. // Етнічна історія народів Європи. – 2012. – Вип. 38. – С. 45-48. (у співавторстві з Краснянською Наталією)

17. Трансформації обрядовості Зелених свят на Вінниччині (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст). // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць.  – 2013. – Випуск 70. – С. 79-82. (у співавторстві з Краснянською Наталією)

18. Рольові функції чоловіків у календарній обрядовості. // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / За ред. М. В. Гримич. – Т. 4. Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. – К.: Дуліби, 2013.  – С. 386-417.

19. Любовна магія в контексті календарної обрядовості бойків. // Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 квітня 2014). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. – С. 69-73.

20. До проблеми походження етніконіма «бойки». // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності державами та міжнародними міждержавними організаціями: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 9-10 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2014. – С. 16-23. 

21. Аграрна магія в традиційній різдвяній обрядовості бойків. // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 травня 2014). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. – С. 85-88.

22. Специфіка святкування Нового року на Бойківщині на початку ХХІ сторіччя. // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 06-07 червня 2014 р.). – К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2014. – С. 6-11.

23. Традиційні космогонічні уявлення українців. // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2014. – С. 21-28.

24. З досвіду моїх польових експедицій. // Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень. / За ред. М.В. Гримич. В 5 т. – Т.1: Вступ до спеціальності. – К.: Дуліби, 2014. – С. 196-217. 

25. Пісні історичні. Фольклор. Фольклористика. // Історія в термінах і поняттях: Довідник: Навч. посібник. / За загал. ред. Орлової Т.В. – Вижгород: ПП Сергійчук М.І., 2014.  – С. 490, 662-664.

26. Календарна обрядовість українців: Навчально-методичний комплекс. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 34 с.

27. Теоретичні проблеми етнології: Навчально-методичний комплекс. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 36 с.

28. Календарна обрядовість українців у працях Валентини Борисенко. // Науковий збірник з нагоди вшанування 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко. / Упор. М. Гримич, О. Брайченко. – К.: Дуліби, 2015. – С. 51-59.