Коцур Анатолій Петрович

Доктор історичних наук, професор

Кандидатська дисертація «Діяльність місцевих органів влади по забезпеченню промислового розвитку західних областей Української РСР (1950-ті рр.)» (Київ, 1991).

Докторська дисертація «Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.» (Київ, 2001).

Коло наукових інтересів: українська та зарубіжна етнологія у вітчизняному науковому дискурсі, історія української державності, українська національна ідея ХІХ – поч. ХХІ ст., сучасна вітчизняна історіографія, актуальні питання історії України ХVІІІ-ХХІ ст., методика викладання історії у вищих навчальних закладах.

Народився 6 січня 1963 р. у с. Сакуниха Недригайлівського р-ну Сумської обл. У 1980 р. закінчив із золотою медаллю середню школу № 1 м. Ромни. З 1980 до 1985 рр. навчався на історичному факультеті Чернівецького державного університету, який закінчив з відзнакою. У 1985-2003 рр. – зав. метод. лабораторією історичного ф-ту, аспірант, асистент, доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 1997-1999 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих науковців.

2003-2016 рр. – зав. кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2016 р. – в. о. зав. каф. історії зарубіжної україністики; професор кафедри етнології та краєзнавства.

Кандидат історичних наук (1991 р.), доцент (1992 р.), доктор історичних наук (2001 р.), професор (2003 р.). Відмінник освіти України (2002 р.), відмінник аграрної освіти та науки (2007 р.), заслужений працівник освіти України (2007 р.).

Підготував та викладає лекційні курси: «Історія України», «Історіографія історії України», «Сучасна українська історіографія», «Методика викладання історії у вищій школі», «Історія науки і техніки в Україні», «Вступ до університетських студій», «Історія розвитку етнопсихології», «Українська та зарубіжна етнологія у вітчизняному науковому дискурсі», «Історія розвитку наукових ідей».

Засновник і головний редактор наукового фахового видання «Часопис української історії», член редколегій наукових фахових видань: «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія», «Етнічна історія народів Європи», «Наукові записки з української історії», «Переяславський літопис», «Історія науки і біографістика» та ін.

Науковий редактор 27 монографій, довідників, підручників; рецензент 103 наукових праць; опонент 34 дисертаційних досліджень.

А.П. Коцур голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських (2011-2013 рр.) та член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій (2004 – по нинішній час). Неодноразово призначався головою Державних екзаменаційних комісій, акредитаційних комісій ВНЗ. Входить до ряду оргкомітетів з відзначення пам’ятних і знаменних дат в історії України.

Під керівництвом А.П. Коцура захищено 20 кандидатських і 5 докторських дисертацій. 

Автор і співавтор понад 600 наукових публікацій, 21 монографії, 98 навч.-метод. робіт, 19 підручників і навчальних посібників, у т.ч. 12 із грифом МОН України.

Монографії, енциклопедії, підручники, навчальні посібники:

 1. Коцур А. Історія України і рідного краю (від найдавніших часів до наших днів): Навч. посіб. / А. Коцур, Б. Білецький. – Коломия, 1991. – 108 с.
 2. Горошко С.І. Матеріали до курсу лекцій з історії України: У 2-х кн. / С.І. Горошко, В.П. Коцур, А.П. Коцур. – К., 1993. – Кн. 1. Від найдавніших часів до початку ХХ ст. – 156 с.
 3. Коцур А.П. Історія України від найдавніших часів до наших днів: Навч. посібник / Б.Ф. Білецький, А.П. Коцур, В.П. Коцур, Ю.І. Макар. – Чернівці: Рута, 1994. – 246 с.
 4. Коцур А. Шлях на Голгофу: Від кошового Петра Калнишевського до СВУ / А. Коцур, В. Коцур. – К.: Хрещатик, 1996. – 82 с.
 5. Коцур В.П. Історіографія історії України: Навч. посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вузів / В.П. Коцур, А.П. Коцур. – К., 1996. – 214 с.
 6. Макар Ю.І. Історія України від найдавніших часів до наших днів. Рекомендовано Міністерством освіти України як навч. посібник для студентів вузів / Ю.І. Макар, Б.Ф. Білецький, А.П. Коцур, В.П. Коцур, А.І. Павко. – Чернівці, 1998. – 336 с.
 7. Коцур В.П. Історіографія історії України: Курс лекцій. Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вузів / В.П. Коцур, А.П. Коцур. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 520 с.
 8. Білецький Б.Ф. Історія України. Навч. посібник / Б.Ф. Білецький, О.С. Гнатчук, В.К. Демочко, В.Л. Карпо, А.П. Коцур. – Чернівці, 1999. – 112 с.
 9. Коцур А.П. Пошуки шляхів національного відродження в історичній думці України ХVIII ст. / А.П. Коцур. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 82 с.
 10. Коцур А. Українська державність: історія та сучасність / А. Коцур. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 352 с.
 11. Коцур А. Національна ідея в інтелектуальній спадщині української та російської еліти кінця ХVIII – XX ст. / А. Коцур, М. Мандрик. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 204 с.
 12. Коцур А.П. Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVIII — початку ХХ ст. / А.П. Коцур. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 424 с.
 13. Добржанський О. Історія України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). Практикум. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / О. Добржанський, В. Карпо, А. Коцур. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 286 с.
 14. Коцур А.П. Історія України: особи, дати, події / А.П. Коцур, В.П. Коцур. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 116 с.
 15. Коцур В.П. Історія України від найдавніших часів до ХХІ століття. Тестові завдання / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, О.А. Тарапон. – Переяслав-Хмельницький: Книги-ХХІ, 2004. – 116 с.
 16. Гарат Р.М. Діяльність товариства „Просвіта” в Галичині (1868 – 1921 рр.): Монографія / Р.М. Гарат, А.П. Коцур, В.П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький: Книги-ХХІ, 2005. – 168 с.
 17. Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів: Навч. посібник / За заг. ред. В.Ф. Колесника, А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.: Книги-ХХІ, 2005. – 773 с.
 18. Вергунов В.А. Україна в умовах столипінської аграрної реформи: Монографія / В.А. Вергунов, В.П. Хижняк, З.П. Кірпаль, В.І. Кучер, А.П. Коцур. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 134 с.
 19. Гарарук Л.В. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.): Монографія / Л.В. Гарарук, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 200 с.
 20. Вірченко В.В. Жіночі навчальні заклади у м. Києві (1861-1920 рр.): Монографія / В.В. Вірченко, А.П. Коцур – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 196 с.
 21. Коцур В.П. Історія України в датах / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур. – Переяслав-Хмельницький-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 144 с.
 22. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.: Книги-ХХІ, 2007. – 464 с.
 23. Переяслав у віках / В. Коцур, О. Колибенко, А. Коцур та ін. – К.: Світ успіху, 2007. – 424 с.
 24. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів: Навч. посібник з грифом МОН України / За заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес. – К. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 1100 с.
 25. Вергунов В.А. Україна та Столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, здійснення: Монографія / В.А. Вергунов, В.П. Коцур, А.П. Коцур. – К.: Націон. наук. центр „Інститут аграрної економіки”, 2008. – 132 с.
 26. Коцур А.П. Становлення та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів і дослідної справи Черкащини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія / А.П. Коцур, М.В. Костюк. – Київ-Умань-Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 240 с.
 27. Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої половини ХІХ ст. – 1920 р.: історіографія: Монографія / В.М. Дмитрушко, А.П. Коцур. – К. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – 244 с.
 28. Коцур А.П. Проблематика досліджень з історії України (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.): Монографія / А.П. Коцур, А.В. Кузьменко, В.П. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2009. – 232 с.
 29. Історія України: підручник / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, О.В. Вербовий та ін.; за ред. Г.Д. Казьмирчука. – К.: Вид.-поліграф. центр „Київський університет”, 2009. – 695 с.
 30. Історія України: Підручник. Курс лекцій для студентів вищих навч. закладів. Рекомендовано МОН України / Наук. ред. та кер. авт. кол. д. і. н., проф. Г.Д. Казьмирчук. – К.: Логос, 2009 / А.П. Коцур автор: Лекція 10 (С.249-268), лекція 11 (С.269-298).
 31. Діячі науки і культури України: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – 688 с.
 32. История Украины. Учебник. Рекомендовано МОН Украины как учебник для иностранных студентов высших учебных заведений / Г.Д. Казьмирчук, В.И. Гусев, В.П. Капелюшный и др. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2010. – Коцур А.П. автор: Лекция 16. Западноукраинские земли в составе Австро-Венгрии в начале ХХ столетия. – С. 291-306; Лекция 12. Украинские земли в составе Российской империи (вторая половина ХІХ в.). – С. 307-339.
 33. Коцур А.П. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.) / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук: Монографія. К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2011. – 196 с.
 34. Лісова К.С. Історія державності України в дослідженнях української наукової еміграції (1920-1945 рр.) / К.С. Лісова, А.П. Коцур, В.П. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: Видавець В.М. Гавришенко, 2011. – 202 с.
 35. Коцур А.П. Володимир Коцур: життя наче спалах / А.П. Коцур, В.П. Коцур. – К.-Переяслав-Хмельницький: Книги-ХХІ, 2012. – 260 с.
 36. Професор Рубін Симон Самійлович (1900-1985): бібліографічний покажчик / Укл. А.П. Коцур, О.П. Гарбар, В.В. Гарбар, Л.І. Страйгородська. – Умань, 2012. – 165 с.
 37. Енциклопедія сучасної України. – К.: Ін-т енц. досл. НАН України, 2012. – Т. 12. Кал – Киї.
 38. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область / ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому: В.П. Коцур (гол.) [та ін.]; авт. колектив: Андрущенко В.П., Кремень В.Г., Коцур В.П., Коцур А.П. [та ін.]; НАПН України; Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи; Ін-т вищої освіти. – К.: Знання України, 2013. – 419 с.
 39. Коцур А.П. Сучасний молодіжний рух в Україні (1980-2011): історіографія: монографія / А.П. Коцур, І.В. Близнюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 190 с.
 40. История Украины: Учебник / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г.Казьмирчук и др. – Изд. 4-е, исп. и доп. – К.: ПП КП «УкрСІЧ», 2014. – 744 с.
 41. Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с.
 42. Енциклопедія сучасної України. – К.: Ін-т енц. досл. НАН України, 2014. – Т. 14. Кол – Кос.
 43. Історія України. Курс лекцій / За ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. – 756 с.
 44. Коцур А.П. Професор С.С. Рубін (1900-1985 рр.): наукова, організаційна, педагогічна та громадська діяльність / А.П. Коцур, О.П. Гарбар: Монографія. – Переяслав-Хмельницький – Умань, 2016. – 218 с.
 45. Коцур А. П., Коцур Г.Г. «Написав лише тисячну долю того, що хочеться...» (До 65-річчя від дня народження Г.В. Діброви). Григорій Володимирович Діброва: до 65-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / Сумська обл. універс. наук. б-ка; Г.В.Діброва; уклад. О.К. Линник. Суми, 2017. С. 3-8. (Краєзнавці Сумщини).
 46. Коцур А. П. Методика викладання історії у закладах вищої освіти. Навчально-методичний комплекс. Київ, 2017. 32 с.
 47. Історія України. Курс лекцій / За ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура. 2-е вид. К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. 756 с.
 48.  Коцур А. П., Коцур В. П. Українська сучасна історіографія: навчально-методичний комплекс. Київ – Переяслав-Хмельницький, 2018. 40 с.
 49. Коцур А., Холодницький В. Невтомний трудівник на педагогічній ниві (до 80-річчя від дня народження Бориса Федоровича Білецького). Білецький Борис Федорович: педагог, вчений, наставник. Спомини колег та бібліографія праць (до 80-річчя від дня народження) / Укл. Д. Танащик. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2019. С. 92-102.
 50. Коцур А. SELFMADE MAN або чоловік, який зробив себе сам. Коцур Віктор Петрович: біобібліографічний нарис до 60-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; упоряд. В. К. Молоткіна, О. А. Тарапон, А. В. Ставицька, І.М. Березанська. ПереяславХмельницький, 2019. 374 с. (Серія «Наукова еліта Переяславщини»), фотосвітлини. С. 39-45.
 51. Історія України. Курс лекцій / За ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура. Перевид. К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2020. 756 с.
 52. Коцур В. П., Коцур А. П., Коцур Г. Г. Вступ до університетських студій. Навчально-методичний комплекс. Переяслав, 2023. 34 с.

Статті та інші публікації за 2006 – 2016 роки: 

 1. Коцур А. Вчений, педагог, наставник (До 70-річчя від дня народження Б.Ф. Білецького) / А. Коцур // Часопис української історії: Зб. наук. ст. – К.: Книги-ХХІ, 2006. – Вип.4. – С.171-175.
 2. Коцур А. Троїцький собор П. Калнишевського в Новомосковську – вершина українського дерев’яного зодчества ХVІІІ ст. / А. Коцур // Часопис української історії: Зб. наук. ст. – К.: Книги-ХХІ, 2006. – Вип.5. – С.5-9.
 3. Коцур А. Історія України: методичні рекомендації (для неспеціальних факультетів) / А. Коцур, М. Мандрик. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 36 с.
 4. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2006. – 36 с.
 5. Коцур А. Вища освіта в Україні і Болонський процес / А. Коцур // Вища школа. – 2006. – №3. – С.80-85.
 6. Білецький Б. Народжений для науки (До 160-річчя від дня народження М.Миклухо-Маклая) / Б. Білецький, А. Коцур // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – Вип.18. – С.61-67.
 7. Коцур А. Місце наукового та творчого доробку Миколи Костомарова у процесі творення української національної ідентичності / А. Коцур, А. Кузьменко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. ред. О.Я. Пилипчук. – К., 2006. – Вип.24. – С.121-127.
 8. Коцур А. Творча спадщина та суспільно-політична діяльність Пантелеймона Куліша у контексті українського національного відродження / А. Коцур, А. Кузьменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Історія. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С.114-118.
 9. Коцур А. Сучасна вітчизняна історіографія щодо критеріїв визначення витоків українського парламентаризму / А. Коцур, В. Дмитрушко // Часопис української історії. – 2007. – Вип. 6. – С.130-135.
 10. Коцур А. Відомий краєзнавець Посулянського краю (До 55-річчя від дня народження Г. В. Діброви) / А. Коцур // Там само. – С.140-142.
 11. Білецький Б. Мала енергетика України: проблеми відновлення та дальшого розвитку / Б. Білецький, А. Коцур // Часопис української історії. – К., 2007. – Вип. 7. – С.146-151.
 12. Коцур А. В обіймах смерті / А. Коцур // Джерела пам’яті: Історико-краєзнавчий альманах / Упоряд. Т.Ю. Нагайко. – Тернопіль: Астон, 2007. – Вип. 1. Народжені для випробувань. – С.200-201.
 13. Коцур А. Доброчинність Петра Калнишевського / А. Коцур, Г. Коцур // Єфремівські читання, 17-18 травня 2007 р. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 3.
 14. Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2007. – С.138-143.
 15. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів / А. П. Коцур, Б. Ф. Білецький, Г. Г. Коцур. – Чернівці, 2007. – 36 с.
 16. Коцур А.П. Церковно-доброчинна діяльність кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського / А.П. Коцур, Г.Г. Коцур // Perejaslavica. Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника „Переяслав”. – К.: Міленіум, 2007. – Ч.1.Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.) (До 1100-річчя першої літописної згадки про Переяслав). – С.92-95.
 17. Коцур А. „Українське національне відродження”: термінологічно-понятійне відображення в історіографії ХХ-ХХІ ст. / А. Коцур // Часопис української історії. – К., 2007. – Вип.8. – С.35-37.
 18. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з курсу історії України (для студентів неспеціальних факультетів) / Б.Ф. Білецький, В.К. Демочко, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, А.В. Федорук. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – 60 с.
 19. Коцур А. Благодійність і меценатство кошового отамана Запорозької Січі Петра Івановича Калнишевського / А. Коцур, Г. Коцур // Скарбниця української культури: Зб. наук. ст. – Чернігів, 2007. – Вип.8. – С.111-114.
 20. Історія України (для студентів неспеціальних факультетів): Навчально-методичний посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навчального процесу / В.П. Коцур, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, О.А. Тарапон. – Переяслав-Хмельницький: Астон, 2007. – 152 с.
 21. Методика написання та оформлення навчально-наукових студентських робіт: Навчально-методичний посібник / В.П. Коцур, А.П. Коцур, М.В. Мандрик. – Тернопіль: Астон, 2007. – 36 с.
 22. Коцур А. Спроби обговорення „українського питання” під час парламентських дебатів Державної Думи (1906-1917 рр.) / А. Коцур, В. Дмитрушко // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький: Астон, 2007. – Вип. 19. – С.166-171.
 23. Коцур А. Благодійність і меценатство кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського / А. Коцур // Покликання служити науці і людям: Науковий збірник (На пошану доктора історичних наук, професора Георгія Кожолянка). – Чернівці: Наші книги, 2008. – С.176-180.
 24. Коцур А. Кафедра української історії та етнополітики в історичній ретроспективі / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2008. – Вип.10. – С.5-11.
 25. Коцур А. Терес Наталія Володимирівна / А. Коцур // Там само. – С.38-41.
 26. Коцур А. Казьмирчук Марія Григорівна / А. Коцур // Там само. – С.57-58.
 27. Коцур А. Слово про прекрасну людину / А. Коцур // Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новиков Микола Миколайович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1956-2008 рр. / уклад. В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна, В.В. Якуба. – К., 2008. – С.49.
 28. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2008. – 28 с.
 29. Коцур А. Слово про автора / А. Коцур // Демочко К. Мистецька Буковина: Нариси з минулого. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – С.4-10.
 30. Історія України. Методичні поради, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та рекомендації до них, контрольні запитання й тести (для студентів неспеціальних факультетів) / Укл. Б.Ф. Білецький, В.К. Демочко, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, А.В. Федорук. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 64 с.
 31. Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” / А. Коцур // Наукові записки з української історії: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип.21. – С.353-362.
 32. Коцур В.П. М.О. Максимович – перший ректор Київського університету / В.П. Коцур, А.П. Коцур // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2008. – Вип.2. – С.5-10.
 33. Коцур В.П. О.М. Бодянський – відомий історик ХІХ ст. / В.П. Коцур, А.П. Коцур // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2008. – Вип.2. – С.10-13.
 34. Коцур А. Наукова робота кафедри української історії та етнополітики в 2008 р. / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип.11. – С.133-139.
 35. Назви вулиць Києва в конфлікті ідеологій: Навчально-методичний довідник / А.П. Коцур, Л.В. Іваницька, М.Г. Казьмирчук та ін. – К., 2009. – 48 с.
 36. Коцур А. Відомий учений, педагог, наставник (До 65-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Григорія Дмитровича Казьмирчука) / А. Коцур, Г. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 13. – С.117-119.
 37. Коцур А. Теоретико-історіософська інтенція державницької думки інтелектуально-духовної еліти України ХІХ – початку ХХ ст. / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 14. – С. 97-110.
 38. Коцур А. Слово про історика України (До 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Дмитра Федоровича Розовика) / А. Коцур // Там само. – С. 139-141.
 39. Коцур А. Vivat, колего! / А. Коцур // Там само. – С.142-143.
 40. Історія України. Методичні поради, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та рекомендації до них, контрольні запитання й тести (для студентів неспеціальних факультетів) / Укл. Б.Ф. Білецький, В.К. Демочко, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, А.В. Федорук. – Вид. доп. і перероб. – Чернівці: Золоті литаври, 2009. – 64 с.
 41. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2009. – 32 с.
 42. Коцур А.П. До ювілею університету / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф.  олесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.5-6.
 43. Коцур А.П. Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.7-21.
 44. Коцур А.П. Розовик Дмитро Федорович / А. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.25.
 45. Коцур А.П. Іваницька Лілія Василівна / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.28.
 46. Коцур А.П. Казьмирчук Марія Григорівна / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.29.
 47. Коцур А.П. Білан Василь Трохимович / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.34.
 48. Коцур А.П. Бондарчук Олег Олександрович / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.37.
 49. Коцур А.П. Власенко Олександр Володимирович / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.39.
 50. Коцур А.П. Матвійчук Микола Маркович / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.59-60.
 51. Коцур А.П. Морфлюк Людмила Василівна / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.64.
 52. Коцур А.П. Ніколаєнко Іван Іванович / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.67.
 53. Коцур А.П. Олійниченко Микола Дмитрович / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.69-70.
 54. Коцур А.П. Прохоров Дмитро Андрійович / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.82-83.
 55. Коцур А.П. Стеля Борис Іванович / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.86-87.
 56. Коцур А.П. Терес Наталія Володимирівна / А.П. Коцур // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.90-91.
 57. Коцур А.П. Хижняк Василь Петрович / А.П. Коцур, А.С. Білоцерківська // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність: Біобібліографічний довідник / за ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України В.Ф. Колесника. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.92-93.
 58. Коцур А. Як гріє душу слово брат / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 15. – С. 25-30.
 59. Коцур А. Мій взірець / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 15. – С. 37-42.
 60. Коцур А. Брянський технологічний інститут – початок викладацької діяльності / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 15. – С. 53-54.
 61. Коцур А.П. Автограф / А.П. Коцур // Віктор Петрович Коцур: біобібліограф. нарис [уклад.: О.І. Шкира, Н.П. Обертій, І.І. Корж, Л.В. Губар та ін.]. – Переяслав-Хмельницький-Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – С.16.
 62. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з курсу історії України (для студентів неспеціальних факультетів) / Б.Ф. Білецький, В.К. Демочко, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, А.В. Федорук. – Чернівці: ПП С.Н.Яворський, 2009. – 80 с.
 63. Коцур А.П. Щастя в дітях / А.П. Коцур, Г.Г. Коцур // Сергій Іванович Білоцерківський. Відповідальність. Надійність. Вірність. – К.: Вид-во „Аграр Медіа Груп”, 2009. – С.17-18.
 64. Коцур А. Діяльність Київського товариства грамотності у сфері поширення початкової освіти та елементарних знань серед населення Правобережної України (1897-1908) / А. Коцур, О. Гордійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. „Історія”. – 2009. – Вип. 98. – С.21-24.
 65. Коцур А. Слово про колегу-ювіляра (До 60-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора В’ячеслава Михайловича Мордвінцева) / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 96-97.
 66. Коцур А. Сергію Федоровичу Пивовару – 50 / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 98.
 67. Пшеничний Т. Рец. на кн.: [Вергунов В.А. Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (До 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві). – К., 2009. – 220 с. – (Іст.-бібліогр. сер. „Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”. – Кн. 28)] / Т. Пшеничний, А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 102-103.
 68. Коцур А. Рец. на кн.: [Житарюк І.В. Математична освіта і наука Буковини та Північної Бессарабії у міжвоєнний період (1910-1940 рр.). – Чернівці: Прут, 2008. – 392 с.] / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 106-107.
 69. Білецький Б. Юрій Лисянський – перший вітчизняний навколосвітній мореплавець / Б. Білецький, А. Коцур // Там само. – С.43-51.
 70. Коцур А. Просвітительська діяльність Ераста Костянтиновича Бродського (До 110-ої річниці від заснування першої в Україні сільськогосподарської школи для дітей із селянських родин / А. Коцур, М. Костюк // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 23. – С.66-73.
 71. Коцур А.П. Кіршенблат Яків Давидович / А.П. Коцур // Діячі науки і культури України: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – С. 271-273.
 72. Коцур А.П. Мандичевський Євсевій Васильович / А.П. Коцур, Г.Г. Коцур // Діячі науки і культури України: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – С. 390-391.
 73. Коцур А.П. Старицькі-Черняхівська Людмила Михайлівна / А.П. Коцур // Діячі науки і культури України: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – С. 578-581.
 74. Коцур А.П. Труш Іван Іванович / А.П. Коцур, М.В. Костюк // Діячі науки і культури України: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – С. 601-604.
 75. Коцур А.П. Шміт Федір Іванович (Карл-Ернст) / А.П. Коцур, М.В. Костюк // Діячі науки і культури України: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вузів / За ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура, Н.В. Терес. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – С. 654-656.
 76. Коцур А. Борис Михайлович Гончар – вчений-історик, педагог, наставник (До 65-річчя від дня народження) / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2010. – Вип. 17. – С. 102-103.
 77. Коцур А.П. М.І. Костомаров – „людина широкої вченості” / А.П. Коцур, В.П. Коцур // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2010. – Вип.3. – С.8-15.
 78. Коцур А.П. М.П. Драгоманов – взірець служіння українській нації / А.П. Коцур, В.П. Коцур // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2010. – Вип.3. – С.15-23.
 79. Коцур А.П. І.А. Гриценко – український історик, джерелознавець, краєзнавець, педагог / А.П. Коцур, Г.Г. Коцур // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2010. – Вип.3. – С.36-42.
 80. Коцур А.П. П.О. Куліш – проповідник ідеї особливої української значимості / А.П. Коцур, В.П. Коцур // Постаті Київщини. – К.: Міленіум, 2010. – Вип.3. – С.198-205.
 81. Коцур А.П. Осередок сільськогосподарської дослідницької справи в Україні / А.П. Коцур // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 10. – С. 54-55.
 82. Коцур А. На службі науці і людям / А. Коцур, Г. Коцур // Часопис української історії // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2010. – Вип. 18. – С. 7-8.
 83. Коцур А. Учений-енциклопедист з українським корінням (До 165-х роковин від дня народження М.М. Миклухо-Маклая / А. Коцур, Б. Білецький // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2010. – Вип. 18. – С. 9-16.
 84. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., – 28 с.
 85. Коцур А. Чернівці у світлі науки / А. Коцур, Б. Білецький // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 24. – С. 267-270.
 86. Коцур А. Науковець, педагог, людина (До 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України В.Ф. Колесника) / А. Коцур, В. Коцур // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 24. – С. 273-274.
 87. Коцур А.П. Методичні рекомендації та завдання з курсу історії України (для студентів неспеціальних факультетів) / Укл.: Білецький Б.Ф., Демочко В.К., Коцур Г.Г., Федорук А.В. – Чернівці: ПП Яворський С.Н., 2010. – 80 с.
 88. Зайцева З.І. Етнокультурне життя в українських землях Австро-Угорщини (ХІХ – початок ХХ ст.): Навчально-методичний посібник / З.І. Зайцева, А.П. Коцур. – К.: Книги-ХХІ, 2010. – 84 с.
 89. Зайцева З.І. Українське суспільство наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Навчально-методичний посібник / З.І. Зайцева, А.П. Коцур. – К.: Фоліант, 2010. – 66 с.
 90. Коцур А. Слово про одного з фундаторів історичного факультету (До 90-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Івана Антоновича Гриценка) / А. Коцур, Б. Білецький // Питання історії України. Зб. наук. праць. – Чернівці: Технодрук, 2010. – Т. 13. – С. 213-215.
 91. Коцур А.П. Учений. Педагог. Порадник (До 90-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Івана Антоновича Гриценка) / А.П. Коцур, Б.Ф. Білецький // Університетський вісник. – 2010. – № 8. – С. 16-17.
 92. Коцур А. Працьовитість і обов’язковість – життєве кредо Бориса Білецького (до 75-річчя від дня народження) / А. Коцур // Наукові записки з української історії. Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 25. – С. 345-350.
 93. Коцур Г. Доля поєднала з історією (До 90-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Івана Антоновича Гриценка) / Г. Коцур, А. Коцур // Наукові записки з української історії. Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 25. – С. 351-354.
 94. Коцур А. Сімейна сага родини Білецьких / А. Коцур, Д. Танащик // Сімейна сага родини Білецьких. – Чернівці: Золоті литаври, 2010. – С.18-30.
 95. Коцур А. Кілька штрихів до портрета вченого (До 90-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Івана Антоновича Гриценка) / А. Коцур, Г. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2011. – Вип. 19. – С. 111-114.
 96. Коцур А. З Шевченкового краю до Буковини (З нагоди 75-річчя кандидата історичних наук, доцента Бориса Федоровича Білецького) / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2011. – Вип. 19. – С. 115-119.
 97. Коцур А. Героїчні подвиги в боях за Сакуниху / А. Коцур // Голос Посулля. – 2011. – № 42-43. – 7 трав. – С. 5.
 98. Коцур А. Словник із сучасного наукознавства. Рец. на кн.: [Білецький Б.Ф. Основи наукових досліджень: категорії, поняття, терміни. Словник: Навчальний посібник. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 224 с.] / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2011. – Вип. 20. – С. 145-146.
 99. Коцур А. Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2011. – Вип. 20. – С. 147-157.
 100. Коцур А.П. Дефініції „національне відродження України”, „українське національне відродження” в історіографії ХХ – початку ХХІ ст./ А.П. Коцур // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл: ІДГУ, 2011. – Вип. 30. – С.80-83.
 101. Коцур А. Науковець, педагог, новатор, керівник і просто добра людина (До 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора О.М. Лебеденка) / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2011. – Вип. 21. – С. 145-147.
 102. Коцур А. Написав лише тисячну долю того, що хочеться… (До 60-річчя від дня народження Г.В. Діброви) / А. Коцур, Г. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2011. – Вип. 21. – С. 152-155.
 103. Коцур А. Слово про українського історика, буковинознавця / А. Коцур, Б. Білецький // Наукові записки з української історії. Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 26. – С. 436-438.
 104. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А.П. Коцура. – К., 2011. – 108 с.
 105. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2011. – 28 с.
 106. Коцур А.П. Рец. на моногр.: [Гончаренко О.М. Функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату „Україна”: управлінсько-розпорядчі та організаційно-правові аспекти (1941-1944 рр.): монографія / О.М. Гончаренко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 600 с.] / А.П. Коцур // Гілея. Науковий вісник. Зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 50. – С. 743-746.
 107. Коцур А.П. Автушенко Ірина Борисівна / А.П. Коцур // Енциклопедія Київського університету. – Режим доступу: http://wiki.univ.kiev.ua/index.php?title
 108. Коцур А.П. Горбань Тетяна Юріївна / А.П. Коцур // Енциклопедія Київського університету. – Режим доступу: http://wiki.univ.kiev.ua/index.php?title
 109. Коцур А.П. Морфлюк Людмила Василівна / А.П. Коцур // Енциклопедія Київського університету. – Режим доступу: http://wiki.univ.kiev.ua/index.php?title
 110. Коцур А.П. Терес Наталія Володимирівна / А.П. Коцур // Енциклопедія Київського університету. – Режим доступу: http://wiki.univ.kiev.ua/index.php?title
 111. Коцур А.П. Української історії та етнополітики каф. історичного ф-ту / А.П. Коцур // Енциклопедія Київського університету. – Режим доступу: http://wiki.univ.kiev.ua/index.php?title
 112. Коцур А.П. Часопис української історії / А.П. Коцур // Енциклопедія Київського університету. – Режим доступу: http://wiki.univ.kiev.ua/index.php?title
 113. Коцур А.П. Дещо зі спогадів про відомого земляка / А.П. Коцур // Фостій І. Кузьма Демочко – журналіст, редактор, мистецтвознавець. Науково-документальний нарис / Упоряд. В.К. Демочко. – Чернівці: Обл. відділ. Пошуково-видавн. агентства „Книга Пам’яті України”; Букрек, 2011. – С. 190-193.
 114. Коцур А.П. Діяльність бібліотечної комісії Київського товариства грамотності / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Гуманітарні науки. – Чернівці, 2011. – Вип. 4. – С. 117-125.
 115. Коцур А. До питання про ініціативу президента Російської Федерації щодо відзначення 1150-річчя зародження російської державності / А. Коцур, Л. Іваницька // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2012. – Вип. 22. – С. 98-102.
 116. Коцур А. Краса душі і серця / А. Коцур, Г. Коцур // Катерина Іванівна Білоцерківська / Уклад.: С.І. Білоцерківський, А.С. Білоцерківська, І.С. Білоцерківська. – К.: Аграр Медіа Груп, 2012. – С. 15-16.
 117. Коцур А. „Я пишу про те, що розумію, про те, що люблю…” (До 100-річчя від дня народження Кузьми Макаровича Демочка) / А. Коцур // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К.: Книги-ХХІ, 2012. – Вип. 23. – С. 123-124.
 118. Коцур А. Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики за 2011 р. / А. Коцур // Там само. – С. 127-134.
 119. Коцур А.П. Мамина молитва (До 75-річчя з дня народження Катерини Митрофанівни Коцур) / А.П. Коцур, В.П. Коцур. – К.-Переяслав-Хмельницький, 2012. – 40 с.
 120. Коцур А. Світ історіографії – дивовижний і захоплюючий / А. Коцур // Часопис української історії. – К.: Книги-ХХІ, 2012. – Вип. 24. – С. 189-194.
 121. Коцур А. Демочко Віктор Кузьмич (До 60-річчя з Дня народження) / А. Коцур // Часопис української історії. – К.: Книги-ХХІ, 2012. – Вип. 24. – С. 200-201.
 122. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / Гол. ред. А.П. Коцур. – К., 2012. – 112 с.
 123. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К., 2012. – 27 с.
 124. Гуржій О.І. Михайлина Павло Васильович / О.І. Гуржій, А.П. Коцур // Український історичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 235-236.
 125. Коцур А. Один в полі не воїн… [Рецензія на монографію: Могильний Л. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України. – К.: ТОВ ПанТот, 2011. – 296 с.] / А. Коцур // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2012. – № 37. – С. 124-125.
 126. Коцур А. Рецензія на кн.: Устименко В. Обов’язок. Звитяга. Честь: З історії Урядового військово-кур’єрського зв’язку та Служби дипломатичних кур’єрів України / В. Устименко. – К.: Етнос, 2011. – 528 с. // Гілея. Науковий вісник. Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 65. – С. 614.
 127. Коцур А. Рецензія на кн.: Молоткіна В.К. Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР – УРСР у 20-30-ті роки ХХ ст. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – 416 с. // Гілея. Науковий вісник. Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 66. – С. 702-704.
 128. Коцур А.П. Карабанов Михайло Михайлович / А.П. Коцур // Енциклопедія сучасної України. – К.: Ін-т енц. досл. НАН України, 2012. – Т. 12. Кал – Киї. – С. 273.
 129. Коцур А., Коцур Г. Рецензія на кн.: Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. – Друге видання, доповнене. – К.: Генеза, 2012. – 512 с. // Часопис української історії. – К., 2013. – Вип. 26. – С. 104-106.
 130. Коцур А. Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики за 2012 р. / А. Коцур // Часопис української історії. – К., 2013. – Вип. 26. – С. 113-121.
 131. Коцур А. Молодіжне середовище України і еволюція ідеологічної конфліктності / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 11 -14.
 132. Коцур А. Історіографія питань історії Чернівецької області (1940-1996 рр.) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 15- 22.
 133. Коцур А. Українська державна ідея ХІХ – початку ХХ століття в курсі історіографії історії України/ А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 33-37.
 134. Коцур А. До історії виникнення площі Філармонії в Чернівцях / А. Коцур, В. Демочко // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 28-31.
 135. Коцур А. Українська національна ідея (вітчизняна державознавча думка ХІХ – початку ХХ ст.) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 32-41.
 136. Коцур А. Дмитро Багалій – видатний діяч українського національного відродження / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 42-48.
 137. Коцур А. Українські національні історичні школи та вітчизняна історіографія (методологічно-історіософський аспект) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 49-58.
 138. Коцур А. Державознавчі проблеми в українській політичній думці початку ХХ ст. / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013.– С. 59-69.
 139. Коцур А. Основні концепції історії Київської Русі: історіографічний і політичний аспекти / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 70-78.
 140. Коцур А. Українська історіографія про життя та діяльність академіка Степана Смаль-Стоцького / А. Коцур, Г. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С.79-82.
 141. Коцур А. Відображення концепції національної та державницької ідей українською історіографією / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 83-96.
 142. Коцур А. Українська ідея, національна свідомість та державницька школа української історіографії кінця XVІІІ – початку ХІХ ст.: пошуки нової концепції / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 97-106.
 143. Коцур А. Російська та українська романтична історіографія (друга половина 20 – початок 40-х років ХІХ ст.) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 107-116.
 144. Коцур А. Ідея державності та інтелектуально-духовна еліта України ХІХ – початку ХХ ст. / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 117-138.
 145. Коцур А. Формування української державності в середині XVІІ ст. (історіографія проблеми) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 139-146.
 146. Коцур А. Ідея державності та національної незалежності у діяльності західноукраїнських партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. (історіографічний аспект) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 147-160.
 147. Коцур А. Латентна доба української державності: погляд науковців на особливості історії Литовсько-Руської держави XІV-XV ст. / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 161-165.
 148. Коцур А. Теоретично-методологічні підходи до вивчення стану історичної науки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 166-172.
 149. Коцур А. Конституція Пилипа Орлика та її місце в утвердженні української державницької ідеї / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 173-179.
 150. Коцур А. Поняття «українське національне відродження» в історіографії ХХ ст. / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С.180-186.
 151. Коцур А. Українська козацька державність після смерті Богдана Хмельницького / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 187-195.
 152. Коцур А. Державницькі процеси в період Богдана Хмельницького (сучасна вітчизняна історіографія) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 196-204.
 153. Коцур А. Поява першого повного курсу української історії Д. Бантиш-Каменського / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 205-216.
 154. Коцур А. Найтрагічніший кошовий отаман Запорозької Січі П.І. Калнишевський / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 217-230.
 155. Коцур А. Українські партії Наддніпрянщини початку ХХ ст. у контексті національного відродження (історіографія) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 231-251.
 156. Коцур А. Троїцька церква П. Калнишевського в Пустовійтівці – пам’ятка дерев’яної архітектури України XVІІІ ст. / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 252-261.
 157. Коцур А. Доброчинство останнього кошового отамана Запророзької Січі Петра Калнишевського (на прикладі Покровської церкви в Ромнах) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 262-281.
 158. Коцур А. Відображення в працях О.І. Чупрова особливостей аграрної та агрокультурної реформи початку ХХ ст. в Украні / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 282-286.
 159. Коцур А. Троїцький собор П. Канишевського в Новомосковську – вершина українського дерев’яного зодчества XVІІІ ст. / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 287-296.
 160. Коцур А. Творча спадщина та суспільно-політична діяльність Пантелеймона Куліша у контексті українського національного відродження / А. Коцур, А. Кузьменко // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 297-304.
 161. Коцур А. В обіймах смерті / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 305-306.
 162. Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 307-323.
 163. Коцур А. Благодійність і меценатство кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського / А. Коцур, Г. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 324-331.
 164. Коцур А. Долю не обирають / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 332-335.
 165. Коцур А. Доля поєднала з історією (До 90-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Івана Антоновича Гриценка) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 336-343.
 166. Коцур А. Соборність сучасної української історіографії та її інтеграція в загальноєвропейський і світовий інтелектуальний простір / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 344-348.
 167. Коцур А. Відображення на сторінках «Часопису української історії» актуальних питань вітчизняної історіографії / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 349-351.
 168. Коцур А. «Я пишу про те, що розумію, про те, що люблю…» (До 100-річчя від дня народження Кузьми Макаровича Демочка) / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 352-356.
 169. Коцур А. Українська державність: витоки та сьогодення / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 357-373.
 170. Коцур А. На передових рубежах історичної науки / А. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Упорядники В.П. Коцур, Н.І. Коцур. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – С. 374-391.
 171. Коцур А. Уривки зі щоденника / А. Коцур // Часопис української історії. – К., 2013. – Вип. 25. – С. 25-38.
 172. Коцур А. Гілка дерева мого роду / А. Коцур // Часопис української історії. – К., 2013. – Вип. 25. – С. 38-40.
 173. Коцур А. Ромни / А. Коцур // Часопис української історії. – К., – Вип. 27. – С. 75-76.
 174. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За ред. А.П. Коцура. – К., 2013. – 119 с.
 175. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / За ред. А.П. Коцура. – К., 2013. – 27 с.
 176. Коцур А.П. Україна в Першій світовій війні (1914-1918 рр.) / А.П. Коцур, А.В. Кузьменко: Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А.П. Коцура. – К.-Переяслав-Хмельницький, 2013. – 44 с. (Серія «Історія України». Кн. 13).
 177. Коцур А.П. Клапчук Сергій Миколайович / А.П. Коцур // Енциклопедія сучасної України. – К.: Ін-т енц. досл. НАН України, 2013. – Т. 13. Киї – Кок. – С. 268.
 178. Коцур А. Науковець. Педагог. Наставник (До ювілею доктора історичних наук, професора Ірини Нінелівни Войцехівської) / А. Коцур, В. Коцур // Часопис української історії. – К., – Вип. 28. – С. 7-8.
 179. Коцур А. Шляхетний інтелігент (До 50-річчя з дня народження кандидата історичних наук, доцента Олександра Юрійовича Комаренка) / А. Коцур // Часопис української історії. – К., – Вип. 28. – С. 10-11.
 180. Коцур А. Цивілізаційний погляд на історію України від найдавніших часів до сучасності. – Рецензія на монографічне дослідження у двох книгах: Україна найдавнішого часу – початку XХІ століття: цивілізаційний контекст пізнання / М.Ф. Юрій, Л. М. Алексієвець, Я. С. Калакура, О. А. Удод. – Тернопіль: Астон, 2012. – Кн. 1. – 700 с.; Кн. 2. – 696 с. / А. Коцур, В. Коцур // Часопис української історії. – К.,   – Вип. 28. – С. 101-105.
 181. Коцур А. Слово про науковця, педагога, наставника, прекрасну людину (До 60-річчя з Дня народження доктора історичних наук, професора Юрія Михайловича Сороки) / А. Коцур // Часопис української історії. – К., 2014. – Вип. 29. – С. 9-11.
 182. Коцур А. Везувій ніколи не дрімає (З нагоди 70-річчя доктора історичних наук, професора Григорія Дмитровича Казьмирчука) / А. Коцур, М. Казьмирчук // Часопис української історії. – К., 2014. – Вип. 29. – С. 11-15.
 183. Коцур А.П. Вища аграрна освіта України другої половини ХХ ст. у сучасних вітчизняних історіографічних дослідженнях / А.П. Коцур // Віддане служіння історичній науці: Зб. до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Упоряд. М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш. – К.: ПП «КП УкрСІЧ», 2014. – С. 231-240.
 184. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А.П. Коцура. – К., 2014. – 116 с.
 185. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / За заг. ред. А.П. Коцура. – К., 2014. – 24 с.
 186. Коцур А.П. Українські землі у складі Російської імперії (друга половина ХІХ ст.). Лекція 9 / А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук: Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А.П. Коцура. – К.: ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН», 2014. – 56 с. (Серія «Історія України». Кн. 9).
 187. Коцур А. Аграризм / А. Коцур // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 12-13.
 188. Коцур А. Благодійність / А. Коцур // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 67.
 189. Коцур А. Історія аграрна / А. Коцур // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 261.
 190. Коцур А. Ктитор / А. Коцур // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 346.
 191. Коцур А. Меценатство / А. Коцур // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 390-391.
 192. Коцур А. Перенаселення аграрне / А. Коцур // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 479-480.
 193. Коцур А. Питання аграрне / А. Коцур // Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посібник / За заг. ред. Т.В. Орлової. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – С. 487.
 194. Коцур А. Товариство «Плай»: історія зародження та діяльність (До 90-річчя від дня утворення) / А. Коцур, Б. Білецький // Часопис української історії. – К., – Вип. 30. – С. 81-88.
 195. Коцур А.П. Костриця Никифор Юхимович / А.П. Коцур // Енциклопедія сучасної України. – К.: Ін-т енц. досл. НАН України, 2014. – Т. 14. Кол – Кос. – С. 734.
 196. Коцур А. П. Україна в період десталінізації (1953–1964). Лекція 19 / А. П. Коцур, О.Р. Купчик, С.Ф. Пивовар: Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А.П. Коцура. – К., 2015. – 60 с. – (Серія «Історія України». Кн. 19).
 197. Коцур А.П. Україна в умовах загострення кризи радянської системи і розпаду СРСР (1965–1991 рр.). Лекція 20 / А.П. Коцур, С.Ф. Пивовар: Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А.П. Коцура. – К., 2015. – 46 с. – (Серія «Історія України». Кн. 20).
 198. Коцур А.П. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Лекція 7 / А.П. Коцур, В.П. Коцур: Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А.П. Коцура. – К., 2015. – 34 с. – (Серія «Історія України». Кн. 7).
 199. Коцур А. Рец. на кн.: Демуз І.О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох: Монографія / І.О. Демуз. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2014. – 681 с. / А. Коцур // Часопис української історії. – К., – Вип. 31. – С. 138-139.
 200. Коцур А. Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2014 р. / А. Коцур // Часопис української історії. – К., – Вип. 31. – С. 140-147.
 201. Коцур А. Рец. на кн.: Антонюк Т.Д. Міжнародні зв’язки київських університетів у 1991-2012 рр.: Монографія / Т.Д. Антонюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 586 с. // Переяславський літопис: Зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 7. – С. 239-244.
 202. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг. ред. А.П. Коцура. – К.: ПП «Сердюк В.Л.», 2015. – 116 с.
 203. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник авт. кол.). – К.: ПП «Сердюк В.Л.», 2015. – 26 с.
 204. Коцур А.П. Сакунівський Армагеддон / А.П. Коцур // Коцур П.М. Весни приносять щастя / П.М. Коцур. – Київ-Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 401-404.
 205. Коцур А.П. Меморіальна дошка на честь П.М. Коцура / А.П. Коцур // Коцур П.М. Весни приносять щастя / П.М. Коцур. – Київ-Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 471-483.
 206. Коцур А.П. Рец. на кн.: Коваленко Н.П. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половини ХІХ – початок ХХІ ст.): Монографія / Н.П. Коваленко. – К.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 490 с. // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць / Гол. ред. О.Я. Пилипчук. – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2015. – Вип. 6. – С. 245-245.
 207. Коцур А. Василь Григорович Григорович-Барський. Штрихи до портрета / А. Коцур, Б. Білецький // Часопис української історії. – К., 2015. – Вип. 32. – С. 12-19.
 208. Коцур А. Подвижник з посулянського краю / А. Коцур, В. Коцур // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, – № 3(19). – С. 126-131.
 209. Коцур А. Життєпис міста на Дністрі / А. Коцур // Сопилюк М.В. Заліщики: роки, події, люди: у 2-х т. / М.В. Сопилюк, М.М. Бачинський. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2015. – Т. 1. – С. 5-7.
 210. Коцур А. Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2015 р. / А. Коцур // Часопис української історії. – К., 2016. – Вип. 33. – С. 137-142.
 211. Вступ до університетських студій. Навчально-методичний комплекс (для студентів природничих факультетів) / Коцур А.П. (керівник), ГорбаньТ.Ю., Даниленко О.В.  та ін. – К., 2016. – 35 с.
 212. Коцур А. Життєвий і творчий шлях ювіляра / А. Коцур, О. Добржанський // Часопис української історії. – К., 2016. – Спецвип. 34. – С. 170-175.
 213. Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів / А.П. Коцур (керівник), Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко та ін. – К.: ПП «Сердюк В.Л.», 2016. – 27 с.
 214. Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів) / За заг ред. А.П. Коцура. Укладачі: Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька та ін. – К.: ПП «Сердюк В.Л.», 2016. – 108 с.
 215. Kotsur A. Сoncept of national historiography and its unity. Часопис української історії. К., 2017. Вип. 35. С. 40-42.
 216. Коцур А.Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І.А. Гриценка). Часопис української історії. К., 2017. Вип.36. С. 52-63.
 217. Коцур А. П. Рец. на моногр.: Щебетюк Н. Б. Розвиток аграрної науки України наприкінці 20-х – 30-і рр. ХХ ст.: монографія / НААН, ННСГБ, Ін-т іст. агр. науки, освіти та техніки. К., 2017. 380 с. Гілея: наук. вісник. Зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: Гілея, 2017. Вип. 122. С. 445-446.
 218. Коцур В., Коцур А. Менталітет як культурно-генетичний код української цивілізації. Переяславський літопис. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 12. С. 193-198.
 219. Коцур А. Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І.А. Гриценка). Часопис української історії. К., 2018. Вип. 37. С. 38-49. 
 220. Коцур А., Калакура Я. Історик на вістрі змін. Часопис української історії. К., 2018. Вип. 37. С. 149-155.
 221. Коцур А. Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І.А. Гриценка). Часопис української історії. К., 2018. Вип. 38. С. 46-58. 
 222. Anatolii Kotsur, Vita Kotsur. Information on Paisius Velichkovsky and the Romanian Monasticism of the 18th Century in the Pages of «Kievskaia Starina» (1892-1894). Codrul Cosminului: University of Suceava (Romania).  2018. Vol. ХХІV. No. 1. Pp. 113-130. (Scopus).
 223. Sharavara Tamara, Kotsur Anatolii, Syzonenko Nataliia & Tahiltseva Yanina.  Psycholinguistic Analysis of the Structure of the Association Area of the Stimulus Competence. Psycholinguistics. Pereiaslav-Khmelnytskyi  Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. 2018. 24(2). Р. 340-358. (Web of Science).
 224. Коцур А.П. І. К. Абаровський – фундатор Недригайлівського краєзнавчого музею. Науковий вісник Національного музею історії України. Зб. наук. праць. К., 2018. Вип. 3. С. 384-387. 
 225. Kotsur Anatoliy,  Sharavara Tamara,  Liulka Viktoriia. Interned and Captured Ukrainians in Romania, Bulgaria and Turkey (1918–1923): Comparison in the Context of Providing Unknown Documents of 1921. Codrul Cosminului: University of Suceava (Romania). 2018. Vol. ХХІV. No. 2. P. 159-376. (Scopus). 
 226. Коцур А. Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І.А. Гриценка). Часопис української історії. К.: ФОП І.В. Майдаченко, 2019. Вип. 39. С. 47-53. 
 227. Kotsur Anatoliy. «I Have Already Become a Conscious Ukrainian Forever» (Dmytro Bagaliy – The Outstanding Ukrainian Historian and Public Activist). Часопис української історії. К.: ФОП І.В. Майдаченко, 2019. Вип. 40. С. 29-33. 
 228. Коцур А., Казьмирчук М. Історична спадщина Г.Д. Казьмирчука (З нагоди 75-річчя з дня народження). Часопис української історії. К.: ФОП І.В. Майдаченко, 2019. Вип. 40. С. 148-154.
 229. Коцур А. Професор Є.В. Черезов (1912-1988) – відомий український єгиптолог. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. К., 2019. Вип. 1(140). С. 27-30.
 230. Kotsur Anatoliy. Ukraine in Conditions of Crisis Exacerbation of Soviet System and the USSR Dissolution (1965-1991): Historiography. Часопис української історії. Kиїв, 2020. Вип. 41. С. 77-81.
 231. Коцур Г., Коцур А. Не досліджені сторінки життєпису кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Міфи та реалії про кошового отамана: історія та сьогодення. Голос Посулля. 2020. № 3. С.3.
 232. Дорофеєва Маргарита, Коцур Анатолій. Психолінгвістичні основи нелінійності перекладу. Психолінгвістика. 2020. № 27(2). С. 90-112 (Web of Science;  Scopus, починаючи з 2020 р.).
 233. Mandryk-Melnychuk M., Kotsur A., Sharavara T. Historical Interpretation of the Past: The Way of Mental Enslavement or Liberation? Український історичний журнал. 2020. Вип. 2. С. 187-197 (Web of Science).
 234. Halyna Kotsur, Anatolii Kotsur. Bukovinian Ukrainians on the pages of the Ukrainian biweekly  magazine the "Dnieper Waves" (1910-1913). Codrul Cosminului (Romania).  2020. Volume 26. Issue 1. Р. 31-44 (Scopus).
 235. Коцур Галина, Коцур Анатолій. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський на сторінках енциклопедичних видань, словників і довідників. Етнічна історія народів Європи. 2021. Вип. 63. С. 39-44. 
 236. Kotsur A. Features of activity of the library commission of the Kyiv Literacy 
 237. Society on the distribution of literature among the population of Right-Bank Ukraine (end of XIX – beginning of the XX century). Історія науки і біографістика. Електронне наукове фахове видання. 2021. № 1. URL:  http://inb.dnsgb.com.ua/2021-1/03.pdf . 11 с.
 238. Коцур А. Доля однієї української родини у горнилі Великої війни. Часопис української історії. 2021. Вип. 44. С. 134-140.
 239. Коцур Анатолій. З історії ярмарків у Сакуновій Слободі. Голос Посулля. 2021. № 34. С. 5.
 240. Шкіра М., Коцур А. Затоплені села Переяславщини у контексті історії збереження рідного краю. ΛΌГOΣ. Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung. Zürich, 2021. Р. 265-266.
 241. Kotsur Anatolіy. Ukrainian Idea of the End of ХVІІІ – Early ХІХ Century: Historiographical Understanding by Domestic Researchers. Часопис української історії. Київ, 2022. Вип. 45. С. 79-89.
 242. Шевченко В., Коцур А. Велика війна 1914-1918 рр. у спогадах рядових учасників та очевидців: український контекст. Український історичний журнал. 2021. № 6. С. 135-‘149. (Web of Science).
 243. Кузьменко А., Коцур А. Потенціал створення тематичного ЗD-контенту на базі історичних і музейних ареалів Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Етнічна історія народів Європи. 2022. Вип. 66. С. 74-83.
 244. Коцур А. Реабілітовані історією. Родинознавство. Голос Посулля. 2022. № 51. С. 2.
 245. Kotsur A., Kotsur H. A Scientist of European Scale. Часопис української історії. 2022. Вип. 46. С. 40-45.

Участь у наукових конференціях, круглих столах, грантових програмах  останніх років:

 1. Коцур А.П. Доброчинна діяльність останнього кошового Запорозької Січі П. Калнишевського / А.П. Коцур // Петро Калнишевський та його роль в історії українського народу: Всеукр. наук.-практ. конф., присв. 315-ій річниці від дня народження кошового Запорозької Січі П.І.Калнишевського (1691-1803 рр.), 5 липня 2006 р. – Ромни, 2006. – С.5-7.
 2. Коцур Г. Троїцька церква – шедевр народної монументальної архітектури ХVІІІ ст. / Г. Коцур, А. Коцур // Етнос. Культура. Духовність:  Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське і світове старообрядництво: туризм, історія, культура: Міжн. наук.-практ. конф., 22-25 вересня 2006 р. – Чернівці, 2006. – Ч.2. – С.114-122.
 3. Коцур А. Благодійність і меценатство кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського / А. Коцур, Г. Коцур // Покликання служити науці і людям: Міжн. наук.-практ. конф., присвячена 60-річчю від дня народження д.і.н., проф., депутата Чернівецької обласної ради, голови Чернівецького обласного об’єднання „Просвіта” Г.К. Кожолянка, 22 вересня 2006 р. – Чернівці, 2006.
 4. Коцур А.П. Відображення постаті М.С.Грушевського при викладанні нормативного курсу історії України на неспеціальних факультетах // Політична, громадська та наукова діяльність М.Грушевського (до 140-річчя від дня народження М.Грушевського): Міжн. наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2006 р. – К., 2006.
 5. Коцур А. Питання української державності в історичних дослідженнях першої половини ХІХ ст. / А. Коцур // Інтелектуально-духовна еліта України: історія та сучасність: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 травня 2007 р. – Коломия, 2007. – С.27-37.
 6. Коцур А. Суспільно-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України / А. Коцур // Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури (до 1100-річчя першої згадки Переяслава у джерелах: Матеріали Міжнарод. наук. конф., 28-31 травня 2007 р. – Переяслав-Хмельницький, 2007.
 7. Коцур А.П. Діяльність П. Калнишевського по відстоюванню автономії України в період Нової Січі / А.П. Коцур // Джерела з історії української державності (До 90-річчя початку українських національно-визвольних змагань): Міжнар. наук. конф. молодих учених, 5-6 жовтня 2007 р. – К., 2007.
 8. Коцур А. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський і духовне життя України / А. Коцур // Актуальні проблеми історії України: від минувшини до сьогодення: Матеріали науково-практичної конференції. – Коломия, 2008. – Ч.1. – С.4-11.
 9. Коцур А.П. Концептуально-історіографічне осмислення української ідеї, національної свідомості кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. / А.П. Коцур // Українська історія та історіографія, джерела національного права: традиції й виклики сучасності: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 травня 2009 р. – Коломия, 2009. – С.17-26.
 10. Коцур Анатолій. Місце та значення „історії повсякденності” у нормативному курсі „Методика викладання історії у вищій школі” / Анатолій Коцур, Віта Коцур // Історія повсякденності: теорія та практика: Всеукр. наук. конф., 14-15 травня 2010 р. – Переяслав-Хмельницький, 2010.
 11. Коцур А. „Часопис української історії” як фіксатор історичної пам’яті та історії повсякденності / А. Коцур, Л. Могильний // Історія повсякденності: теорія та практика: Всеукр. наук. конф., 14-15 травня 2010 р. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С.105-106.
 12. Коцур А. Соборність сучасної української історіографії та її інтеграція в загальноєвропейський і світовий інтелектуальний простір / А. Коцур // Актуальні питання українського державотворення: історія та сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-21 січня 2011 р. – Коломия, 2011. – Ч. 1. – С. 4-8.
 13. Коцур А.П. Соборність національної історіографії: синергетичний підхід в транзитивний період історії / А.П. Коцур // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали VІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 27 травня 2011 р. – К.: ДНСГБ НААН, 2011. – С. 198-201.
 14. Коцур А. Українська державність: витоки та сьогодення / А. Коцур // Українська державність: історія та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-ій річниці Всеукраїнського референдуму (Київ, 1-2 грудня 2011 р.) / За заг. ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура, відп. ред. к.і.н., доц. Л.П. Могильний. – К., 2012. – С. 6-16.
 15. Коцур А. Відображення на сторінках „Часопису української історії” актуальних питань вітчизняної історіографії / А. Коцур // Дні науки історичного факультету – 2012: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 12-13 квітня 2012 р. Секція „Кафедри української історії та етнополітики”. – К., 2012. – С. 38-40.
 16. Коцур А. Наукові історичні школи в ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” / А. Коцур // Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури: VІІ Міжнародна наукова конференція, 18-19 квітня 2012 р. – Переяслав-Хмельницький, 2012.
 17. Коцур А. Українська сучасна історіографія (1991-2012 рр.): успіхи та проблеми / А. Коцур // HISTORIA, POLITYKA I KULTURA W EUROPIE WSCHODNIEJ: European Central Slavic Conference / Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w Przemyslu, 9–10 lipca 2012 r. – Przemysl, 2012.
 18. Коцур А.П. Краєзнавчі дослідження з історії Середнього Посулля на сторінках «Полтавских епархиальных ведомостей» (1863-1919 рр.) / А.П. Коцур // Тринадцяті джерелознавчі читання (присвячені 160-річчю Центрального державного історичного архіву України, м. Київ), 20 листопада 2012 р. – К., 2012.
 19. Kocur A. Zbierka minci numizmatickeho kabinetu Univerzity Svateho Vladimira v Kijeve (1834-1854) / A. Kocur // Peniaze, hospodarstvo a spolocnost: Medzinarodne numizmaticke sympozium – suhrny referatov Slovensra numizmaticka spolocnost pri SAV, Kosice, 16-19 maja – Kosice, 2013. – S. 96-97.
 20. Коцур А. Нумізматичний кабінет Університету Святого Володимира та його колекція монет / А.  Коцур // Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки, 6-8 червня 2013 р. – Переяслав-Хмельницький, 2013.
 21. Коцур А.П. Діяльність Т.Г. Шевченка в Археографічній комісії при Університеті Св. Володимира (1845-1847 рр.) / А.П. Коцур // Шевченко і світ: науково-практична конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка, 20 березня 2014 р. – Ізмаїл: ІДГУ, 2014.
 22. Коцур А. Історія Києва на сторінках фахового видання «Часопис української історії» / А. Коцур // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського (Київ, 27 березня 2014 р.) / Редкол.: О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, О.П. Гончаров, Н.В. Терес. – К.: ПП «Фоліант», 2014. – С. 165-169.
 23. Коцур А.П. Професор І.А. Гриценко: життя та наукова спадщина / А.П. Коцур // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІХ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 22 трав. 2014 р., м. Київ / НААН, ННСГБ, Полтавська держ. с.-г. досл. станція ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А. Вергунов, Х.М. Піпан, І.М. Савеленко та ін. – К.: ФОП «Корзун Д.Ю., 2014. – С. 74-75.
 24. Коцур А.П. Відродження національно-державницької схеми української історії (перша половина 1990-х рр.) / А.П. Коцур // Дні науки історичного факультету: VІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 23 квітня 2015 р. – К., 2015.
 25. Коцур А.П. Викладання нормативного курсу «Історія науки й техніки в Україні» / А.П. Коцур // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали Х Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присв. 150-річчю з часу заснування Полтавського т-ва сільськ. госп-ва, 28 травня 2015 р., м. Київ / НААН України, ННСГБ України, Полтавська держ. аграр. акад. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – С. 243-245.
 26. Коцур А. Університет Святого Володимира в Києві у роки Першої світової війни / А. Коцур // HISTORIA, POLITYKA I KULTURA W EUROPIE WSCHODNIEJ: European Central Slavic Conference / Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w Przemyslu, 9–10 lipca 2015 r. – Przemysl, 2015.
 27. Коцур А. Історія Посулля ХVІІ – початку ХХІ ст. у наукових студіях П.М. Коцура / А. Коцур // Архівна наука і освіта в незалежній Україні: Шістнадцяті джерелознавчі читання: матеріали Всеукр. наук. конф., 24 листопада 2015 р. – К.: КНУ, 2015. – С. 16-18.
 28. Коцур А.П. Відображення постаті М. Грушевського на сторінках «Часопису української історії» / А.П. Коцур // Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з Дня народження Михайла Грушевського / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документозн. Держ. арх. служби України, Нац. авіац. ун-т, Спілка архівістів України, 16 листопада 2016 р. – К., 2016.
 29. Коцур А.П. Агрокультура запорозького козацтва доби кошового отамана Петра Калнишевського / А.П. Коцур // Професор С.Л. Франкфурт (1866-1954) – видатний вчений-агробіолог, один із дієвих організаторів академічної науки в Україні (до 150-річчя від дня народження): матеріали Міжн. наук.-практ. конф., Київ, 18 лист. 2016 р. / Нац. наук. с.-г. б-ка НААН [та ін.]: уклад. В.А. Вергунов, О.А. Демидов, А.С. Білоцерківська, М.М. Давиденко. – К.: ТОВ «Наш формат», 2016. – С. 59-61.
 30. Коцур А. Маловідомі сторінки історії Київського університету (1937-1945 рр.) у спогадах професора І.А. Гриценка. Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура (До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.), м. Київ, 29 березня 2017 р. / Редкол.: О.П. Реєнт (голова), В.П. Капелюшний, І.К. Патриляк, М.В. Борисенко, А.П. Коцур, О.П. Гончаров, Н.В. Терес. К.: Фоліант, 2017. С.163-169.
 31. Коцур А. Голод 1946-1947 рр. у сучасній українській історіографії. Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти: ІІІ Дунайські наукові читання, Ізмаїл, 18-19 травня 2017 р. Ізмаїл, 2017. С. 8.
 32. Коцур А.П. Державницька ідея та інтелектуальна еліта України ХІХ – початку ХХ ст. Україна – на шляху до незалежності. Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 7 грудня 2017 р. / Редкол.: П.Я. Степенькіна (відп. ред.) та ін. Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.В., 2018. С. 7–11.
 33. Kotsur A. Agricultural Features of Zaporozhian Cossacks During the Times of Kish Ataman Petro Kalnyshevsky. Історичні аспекти та сьогодення підготовки фахівців аграрної галузі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України, 120-річчю заснування фахового навчального закладу в Заліщиках, 120-річчю від дня народження Є.В. Храпливого, Заліщики 15 травня 2018 р. Заліщики, 2018. С. 20-22. 
 34. Коцур А, Коцур Г. Наукова полеміка щодо окремих віх біографії останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Матеріали ХІІ Буковинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 185-й річниці від дня народження Юрія Федьковича та 160-й річниці від дня народження Степана Смаль-Стоцького, 1-2 листопада 2019 р. Чернівці, 2019. С. 128-130.
 35. Коцур А. П., Коцур В. А. Ктиторство Петра Калнишевського. Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали V Міжнародної наукової конференції, 11-12 листопада 2021 р. Суми, 2021. Ч. 1. С. 79-81.  
 36. Kotsur H. H.,  Kotsur A. P. Relationships Between the Zaporoz’ka Sich and Bukovynian Dragomyrna Monastery, as its “Spiritual Child”. Results of Modern Scientific Research and Development. The 9th International Scientific and Practical Conference. November 14-16, 2021. Barca Academi Publisching, Madrid, Spain. Р. 292-395.
 37. Коцур Г., Коцур А. Національне відродження України ХVІІІ – початку ХХ ст.: дискусії щодо наукового обґрунтування. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16 листопада 2021 р. Переяслав,  2021. № 74. С. 45-48.
 38. Коцур Г., Коцур А. Трансформація теоретико-методологічної підготовки фахівців-істориків в умовах сучасних постмодерністських викликів. International scientific innovation in human life. The 5th International Scientific and Practical Conference. November 17-19, 2021. Cognum Publisching House, Manchester, United Kingdom. Р. 625-627.
 39. Kotsur H. H., Kotsur A. P. Correspondence of the Kish Ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky with the Polish Administration. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. The 8 th International scientific and practical conference. January 23-25, 2022. MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 525-528.