Лагунова Ольга Сергіївна

Кандидат історичних наук, історик І категорії міжкафедральної навчальної лабораторії "Центр підводної археології, археологічніх та етнологічних досліджень" історичного факультету

 1.  
 2. Борисенко М.В., Лагунова О.С. Дослідження жниварської обрядовості Аг. Кримським / Борисенко М.В., Лагунова О.С. // Гілея. Науковий вісник. — 2013. — Вип. 69 (№ 2). — С. 183 — 189.
 3. Лагунова О. Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії / О. Лагунова // Етнічна історія народів Європи. — 2010. — № 31. — С. 94 — 99.
 4. Лагунова О. Тема «тясьми» і «трьох кіпок» у архівній спадщині Аг. Кримського / О. Лагунова // Етнічна історія народів Європи. — 2011. — № 36. — С. 79 — 84.
 5. Лагунова О. Традиції полювання в Україні в архівній спадщині Аг. Кримського / О. Лагунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». — 2012. — № 109. — С. 32 — 34.
 6. Лагунова О.С.  А.Е. Крымский как этнограф Ливана / О.С. Лагунова // Этнографическое обозрение. - 2014. № 2. - С. 82 - 90. (база Scopus: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84901985214&origin=resultslist&sort=plf-f )
 7. Лагунова О.С.  Незавершенная работа А.Е. Крымского «Материалы для изучения языка и быта Сирии» / О.С. Лагунова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. - 2013. № 4. - С. 97 - 107. 
 8. Лагунова О.С. Листи А. Кримського з Лівану як етнографічне джерело / О.С. Лагунова // Східний світ. — 2012. — № 1. — С. 81 — 92.
 9. Лагунова Ольга Сергіївна. Особливості наукових методів Агатангела Кримського в етнології / О.С. Лагунова // Етнічна історія народів Європи. Київ, 2022. № 68. С. 62-79.
 10.  

Тези доповідей наукових конференцій:

 1. Лагунова О. «Жіночий бал» під час жнив в архівній спадщині Аг. Кримського / О. Лагунова // Дні науки історичного факультету — 2012: матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених (Київ, 12—13 квітня 2012 р.). — Вип. V: у 7-х част. — Ч. 7. — К.: Наукове товариство студентів та аспірантів, 2012. — С. 69 — 70.
 2. Лагунова О. Аг. Кримський — дослідник етнографії Лівану / О. Лагунова // Дні науки історичного факультету — 2011: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 20-річчю Незалежності України (Київ, 28 —29 квітня 2011 р.). — Вип. ІV: у 6-х част. — Ч. 5. — К.: Наукове товариство студентів та аспірантів, 2011. — С. 44 — 45.
 3. Лагунова О. Збірник статей Аг. Кримського «Розвідки, статті та замітки» (Київ, 1928) у розвитку української етнології / О. Лагунова // Дні науки історичного факультету — 2010: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній Війні (Київ, 22—23 квітня 2010 р.). — Вип. ІІІ: у 4-х част. — Ч. 4. — К.: Наукове товариство студентів та аспірантів, 2010. — С. 145 — 147.
 4. Лагунова О.С. Гончарний горн і круг та інші знаряддя для виготовлення гончарних виробів у Вишгороді / О.С. Лагунова // Старожитності Вишгородщини: Збірник тез доповідей і повідомлень 11-ої науково-практичної конференції, присвяченої «Дні пам’яті Ярослава Мудрого», 3 березня 2004 р., м. Вишгород. – Вишгород: Вишгород. іст.-культ. заповідник, 2004. – С. 35. – 42. 
 5. Лагунова О.С. Етнологічні дослідження А. Кримського з історії Афганістану / О.С. Лагунова // ХVІ Сходознавчі читання А. Кримського: тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 11 жовтня 2012 р.). — К.: НАНУ, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2012. — С. 55 — 57.
 6. Лагунова О.С. Критичні нариси зі східного фольклору професора Аг. Кримського / О.С. Лагунова // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського: тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 13—15 травня 2010 р.). — К.: НАНУ, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2010. — С. 90 — 92.
 7. Лагунова О.С. Неопубліковані матеріали з арабської етнології та фольклору А. Кримського / О.С. Лагунова // ХV Сходознавчі читання А. Кримського до 140-річчя А.Ю. Кримського та 20-ї річниці Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського: тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 20—21 жовтня 2011 р.). — К.: НАНУ, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, 2011. — С. 176 — 178.
 8. Лагунова Ольга Сергіївна. Етнографічні нотатки Аг. Кримського під час подорожі до Лівану / О.С. Лагунова // Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 лютого 2022 р.). Київ, Видавництво Ліра-К, 2022. С. 245-248.