Ставнюк (Панчук) Оксана Вікторівна

Кандидат історичних наук, історик ІІ категорії

  1. Дитинство Миколи Петрова: на шляху до релегійного світогляду // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2002. № 2.  С.51–53.
  2. Микола Петров: портрет у часовій перспективі та різних інтер’єрах // Петров Микола. Скрижалі пам’яті. К.: Либідь, 2003. С.5–67. (співавтор В. Ульяновський).
  3. Діяльність М.І.Петрова у контексті еволюції Церковно-археологічного товариства та Церковно-археологічного музею на другому й третьому етапах їх існування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2008. Вип. 94-95. С.111–114.
  4. Діяльність Миколи Петрова щодо організації роботи Церковно-археологічного товариства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2008.  № 2. С.167–170.
  5. Діяльність М. І. Петрова з організації Церковно-археологічного музею // Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.  К., 2014. С.289–292.
  6. Заснування церковно-археологічних музеїв при духовних академіях і у єпархіях в Україні: ідея, витоки, роль М. І. Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Історія. 2019. Вип.2 (141). С61–65.
  7. Історико-топографічні нариси М. І. Петрова як путівник по Давньому Києву // Історико-культурний туризм: українській та світовий досвід. К.: Фоліант, 2019. С.109 –114.
  8. М. І. Петров і проблеми опрацювання фондів Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. К., 2019. Вип. 58. С.130–136.
  9. Микола Петров: українознавець, краєзнавець, києвознавець. Монографія. К.: Саміт-книга, 2020. – 352 с. (співавтор В. В. Ставнюк).