Симоненко Ірина Миколаївна

Провідний фахівець

Тези доповідей наукових конференцій:

  1. Симоненко І. Господарські будівлі двору в Україні // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ: [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 57-58
  2. Симоненко І. Традиційні господарські будівлі селянського двору на Україні та способи зберігання харчових продуктів //Дні науки історичного факультету - 2012: матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) /Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ: [б. в.], 2012. – Вип.5, ч. 7. – С. 84-86.
  3. Симоненко І. Етнографічні об’єкти туристичного показу Середньої Наддніпрянщини: перспективи використання в екскурсійно-туристичній справі //Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід. Збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 11 лютого 2022 р.). Київ: Видавництво Ліра-К., 2022. – С. 249-255.