Кафедра етнології та краєзнавства

Освітня програма "Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)"

Освітня програма "Історія України, етнологія та джерелознавство"

Освітня програма "Краєзнавство, екскурсознавство та історико-культурний туризм"

Освітня програма "Етнологія"

Освітня програма "Історичне туризмознавство"

10

викладачів працюють на кафедрі

5

докторів історичних наук

5

кандидатів історичних наук

20+

років кафедра готує фахівців

Про кафедру

Кафедра веде широку наукову та видавничу діяльність. За останні роки її членами опубліковано більше тридцяти книг, кілька сотень статей, проведено п‘ять міжнародних наукових конференцій. Кафедра видає також періодичний збірник наукових праць "Етнічна історія народів Європи", результатом цілеспрямованої збиральницької роботи є унікальні рукописні фонди, а також фонди кафедрального музею.

Дізнатись більше